WORD EEN PIETER!

Goed. We hebben allemaal de beschamende gang van zaken rond de toeslagenaffaire en het kaltstellen van Pieter Omtzigt kunnen of moeten volgen. De benadeelde ouders zijn op het moment van schrijven (3 mei 2021) nog steeds niet gecompenseerd, of in ieder geval niet allemaal. Achterlijk, het is mijns inziens een druk op de knop gewoon, per BSN een keer een vingertop op die knop. Het zal wel een keer opgelost worden, maar waarschijnlijk niet meer onder dit demissionaire kabinet. Helaas, het functioneert niet meer en dat ligt niet zozeer aan dit kabinet als wel aan het systeem. De wereld verandert, maar het systeem is en blijft onbuigzaam en weerbarstig en wordt door een kleine groep angstvallig op die manier in stand gehouden.

Het politieke landschap móet anders ingericht worden. Je kunt het Koningshuis en de Eerste Kamer zó opheffen: men vervult geen enkele nuttige functie meer en ze kosten wel veel geld, óf ze worden bespeeld door het Groote Orkest der Lobbyisten. Kortom, wég ermee. Functioneel gezien zullen ze door niemand gemist worden. De Eerste Kamer is geen afspiegeling van de maatschappij en als de Koning zijn vliegbrevet wil houden, solliciteert hij maar als captain bij een prijsvechter, zodat hij gewoon kan worden ingeroosterd. Kunnen we meteen dat regeringsvliegtuig afschaffen: er staan genoeg vliegmachines aan de grond.

Een systeemwijziging vereist wel – ook los van die afschaffingen – dat de serieuze politieke partijen een poortwachtersfunctie gaan vervullen: 

Bij de ingang moet veel en veel strenger geselecteerd worden. Lid worden en meebetalen is OK, functie(s) uitoefenen alleen na diepgaande screening, bij onkreukbaarheid en bij de juiste mentaliteit.

Ministers en leden van de Tweede Kamer, maar ook op het niveau van Provincie en Gemeente, moeten gasten ‘met ballen’ worden. Échte volksvertegenwoordigers! Met oog en inzet voor de belangrijke zaken in het leven zoals gezondheid (zonder gezondheid heb je verder niets nodig) dus ook milieu, kunst & cultuur, een sociale samenleving en – ja – economie natuurlijk.

Dit alles zonder beïnvloed te worden door het grootkapitaal, de multinationals die op dit moment zelfs bepalen wat u en ik vanavond eten of drinken, waarmee wij ons wassen en wat wij dénken dat gezond is of wat ons geneest.

Ik – en met mij vele anderen – wil geen lijmers in de Tweede Kamer, geen mensen die hun dossiers niet kennen, of alleen maar uit zijn op het politiek gewin scoren over de rug van een ander. Wég met al die slapjanussen die uur na uur blijven doorjanken over iets dat ze drie jaar eerder zelf ook niet gesignaleerd hebben, of dat ze zelf nog mede-veroorzaakt hebben. Echt waar, die vloer van de Tweede Kamer moet spekglad zijn van alle gesmolten boter op de hoofden van salonsocialisten, van racisten en fascisten en godsdienstwaanzinnigen. Wát een stel jankerds! En dat met een inkomen – een schadeloosstelling heet dat – van ruim een ton euro’s per jaar, exclusief toeslagen. Dóe je werk dan goed! Dat is wel het minste dat wij mogen eisen.

Tussendoor: vroeger, nog met Femke, vond ik Groen Links wel wat. Tegenwoordig met dat joch dat constant met z’n handen in z’n broekzakken met Rutte staat te flirten, ben ik er wel klaar mee. Iets dergelijks gaat op voor de PvdD met dat kauwgombekkie. Over de ultrarechtse kliekjes (of kliertjes) ga ik het niet eens hebben en dat stel overjarige anti-vaxxers van de gereformeerden kan wat mij betreft ook verbannen worden. Maar goed, dat zijn waardeoordelen, de mijne welteverstaan.

Dan over die poortwachtersfunctie van de serieuze partijen: 

Men is nu als een kind zo blij als er eens iemand bij komt die wel boven het maaiveld uitsteekt, om wat voor reden dan ook. Dat wil nog niet zeggen dat zo iemand geschikt is als bestuurder of volksvertegenwoordiger, of als voorzitter van de Tweede Kamer. Het is – of het lijkt – alsof functies worden toegekend zoals na afloop van de politieke loopbaan, namelijk op basis van gunning. Of zo iemand inhoudelijk sterk is en in zijn of haar schoenen staat, is kennelijk van ondergeschikt belang. Liever iemand die debatten ‘wint’, zo lijkt het.

Het opzoeken en opnoemen van al die baantjesjagers voert mij te ver, maar er zijn voorbeelden te over van ‘beroepsvoorzitters’ die telkens weer ergens anders opduiken om daar de boel af te breken, bij voorkeur in een NGO alwaar zij via het old boys network worden geparachuteerd.

Inzake de Tweede Kamer durf ik wel te stellen dat het aantal plucheklevers daar gehalveerd kan worden, de meeste zitten er toch maar voor de vorm. Liever een beperkt stel ballenbijters in de Kamer met wat meer technische back-up buiten beeld, dan de huidige samenstelling waarin we bij – ja hoor, daar is-ie – brisante onderwerpen toch alleen wat ruziënde fractievoorzitters aan de microfoon zien.

Maak dan meteen de zetelverdeling evenwichtiger en laat niet de kleinere partijen vermorzelen door de schaalgrootte van de andere. Misschien is 5 tot 10 zetels per partij wel voldoende voor een zinvolle discussie? Eens kijken of dan het animo om in de Tweede Kamer te gaan plakken nog steeds zo groot is.

Gewoon meer werk doen, als échte volksvertegenwoordigers en minder campagne voeren in werktijd. Echt waar, altijd maar weer achteraf vertellen dat het anders had gemoeten wordt zo ontzéttend sleets en ronduit vervelend. Sla nu eens écht een deuk in een pakje harde boter en laat je niet muilkorven door je partijbestuur. Graaf diep en blijf vragen. Verberg je niet achter een legertje woordvoerders. Word een Pieter!

Tot slot. 

Het land móet niet via social media geregeerd worden. Je hóeft geen imitatie van Trump weg te geven. Stop met dat eeuwige getwitter en kap met het publiceren van halve romans op je Facebookpagina. Je hebt er geen tijd voor! 

Bereid je gewoon goed voor en ga de discussie aan in de Kamer, in het Provinciehuis, in het Gemeentehuis en op straat. Volksvertegenwoordigers zijn er voor het volk en niet andersom.

Advertentie

Pa, er klópt iets niet (4)

Het zit zo: Óf ik ben zelf inmiddels een verward persoon, óf de wereld is van de leg, of althans een groot deel van de menselijke bevolking is knettergek geworden.

Hoezo?

Het zal aan de #coronacrisis kunnen liggen, hoewel ik denk van niet, maar er gaan te veel dingen mis nu. Betogen of protesteren lukt niet meer zonder rellen, brandstichting, vernielingen en plunderingen en – jawel – dat gebeurt nu overal ter wereld en niet alleen meer in landen met een ‘zuidelijk’ temperamentvolle bevolking. Voetbal, verkiezingen, gebrek daaraan of gemanipuleerd, wetswijzigingen of ander leed … alles leidt tot geweld. Geweld tegen mensen met een andere mening en geweld tegen wetsdienaren, ‘geweld’ tegen cultureel erfgoed. Zónder bloedvergieten lijkt een afwijkende mening tegen wát dan ook niet duidelijk te maken aan degenen die regels maken, regels handhaven of gewoon hun werk doen. Ik geloof dat nog slechts #verpleegkundigen zonder geweld hun gram en hun recht proberen te halen.

Nog meer dat niet klopt? Ja, misdaden tegen de wereld, de aardbol die uitgeput en nog steeds zwaar vervuild wordt door enkele oppermachtige multinationals mét legale steun van politici over heel de wereld, die bespeeld worden door de lobbyisten van diezelfde mega-bedrijven, bijvoorbeeld de voedingsindustrie. Politici die vervolgens of uiteindelijk weer een vriendenbaantje scoren bij wederom diezelfde multinationale bedrijven.

Willens en wetens besluiten nemen die slecht zijn voor het milieu en dus voor de gezondheid van de bewoners. Trump, Poetin, Bolsonaro, Orban, Erdogan, die rode smurf in Noord Korea Kim Jong Un en nog een stel van die omhooggevallen misdadigers. Alles voor het geld, hún geld welteverstaan!

Voorbeelden dichter bij huis? Hmmm, Unilever, Schiphol, de havenbedrijven.

#Unilever dat veel werk actief weghaalde bij sociale werkplaatsen en naar Oost Europa verplaatst(e) alleen vanwege een mogelijke verlaging van de kostprijs van soep en rookworst: misdadig en alleen maar voor de aandeelhouderswaarde en tot meerdere eer & glorie van de vermaledijde, voormalige CEO en poseur Polman.

#Schiphol dat maar wil doorgroeien, aangevuurd door (alweer) een VVD-ministersvrouw die graag lintjes knipt en daarbij vergeet dat je zónder een gezonde bevolking helemaal geen banengroei laat staan een luchthaven nodig hebt. Zonder gezondheid is al het andere overbodig! Weigeren om accijns te heffen of zich hiervoor hard te maken in Europees verband. Weigeren om BTW of vliegtaks te heffen op tickets. Doorgaan met vliegen, terwijl we weten dat het nog niet veilig is vanwege #corona. Weigeren om de drukte in het luchtruim opnieuw in te delen en na alle near-misses wachten op de eerste botsing in de lucht en de slachtoffers op de grond.

#Havenbedrijven die nog steeds de meest vervuilende schepen toelaten, voortbewogen met behulp van niet-ontzwavelde, zware stookolie, zonder roetfilters en die in dichtbevolkt gebied met draaiende motoren dagen of weken aan de wallekant liggen.

Nou, dan hebben we het nog niet gehad over de stinkende en lawaaiige, vaak veel te grote dieselvrachtauto’s die zich nog steeds een weg banen door woonwijken, met snelheden waarbij het eventueel aanwezige roetfilter helemaal niet werkt. Wat is er mis met elektrisch, LNG en waterstof? Schoon, compact en stil zou door ieder gemeentebestuur en ieder grootwinkelbedrijf als een dwingende voorwaarde moeten worden afgedwongen bij het verlenen van vergunningen of bevoorradingsopdracht, net als nu – eindelijk – bij de aanbesteding van het #OV – en dan graag zonder fraudes in de tenderfase.

Ik dwaal af.

Het gaat mij er in deze blog om, dat een enorm aantal mensen tegenwoordig ergens een vreemd stofje in hun hersenpan hebben in plaats van een weldenkend brein. Boos of teleurgesteld? Alles móet kapot. Wedstrijd verloren – zie recentelijk Paris-St. Germain – leef je uit in de straten en sloop! Pensioenleeftijd niet meer naar de zin? Hop, blokkeer het halve land maar en steek vooral veel autobanden in de fik. En dan zwijgen we nog maar over een groep achterlijke, gewelddadige boeren, de goede niet te na gesproken natuurlijk. De rotzakken die n’importe welk dier op barbaarse wijze in megastallen houdt, op elkaar geplet als blikjes Smac over de weg vervoert of laat vervoeren en de arme dieren met grof geweld, gebroken poten en stroomstoten het transportmiddel in- en uitjagen. Zijn jullie collectief krankzinnig geworden? Grijpt de minister niet in? Hebben jullie psychiaters het zuchtend en kreunend op moeten geven? Is de Tweede Kamer massaal doof en blind geworden? Gebeurt ook dit weer omdat de voedingsindustrie zo goedkoop mogelijk wil of moet leveren? Onderaan de streep zijn wij het zelf natuurlijk, de consumenten die de allerlaagste prijs eisen. Al eens over nagedacht?

Wát is er in deze mini-bananenrepubliek aan de hand, waar wij de Koning met tientallen miljoenen per jaar bevoordelen zonder hierover duidelijkheid te eisen of te krijgen? Waar zijn al die andere Pieters Omtzigt en Renskes Leijten? Welke toezichthouder faalt in ieder baantje, maar is onuitroeibaar gelijk een bos brandnetels?

Waarom nemen zovele bestuurders hun verantwoordelijkheid niet, maar vooral, hoe kan het dat wij dit collectief toestaan? Waarom zijn er zoveel debielen – ook in dit land – die de coronamaatregelen aan hun laars lappen en gewoon doorgaan met elkaar én hun omgeving te besmetten? Al die hyperintelligente studenten met grootse toekomstperspectieven, die overal maling aan hebben en groepsgewijs bereid zijn om ‘de rest’ te contamineren, alleen om zich hun eigen, vaak kinderachtige pleziertjes niet te laten ontnemen. Hebben die massaal hun hersens laten explanteren?

Pa, er klopt iets niet en ik begrijp het niet. Niet meer en ik ben blij dat je dit niet meer meemaakt. Er zijn met mij zovele anderen, die nog slechts het hoofd kunnen schudden bij zoveel domheid, agressie en misdadigheid. Wij weten gewoon niet meer hoe het verder moet of waar en wanneer deze massawaanzin een keer eindigt. Als Trump de rode knop indrukt? Kennelijk weten onze regering en meer lokale overheden het ook niet meer, gezien het uitblijven van efficiënte en handhaafbare maatregelen.

Misschien is soms een dictatuur het antwoord, maar diverse dictaturen hebben inmiddels het tegendeel bewezen. De dictatuur van Trump gaat het – hopelijk – niet nóg eens 4 jaar redden, want dan is het land verloren. Je mag hopen dat Biden wint, dat mevrouw Harris heel spoedig het stokje van hem overneemt en dat de misdadiger Donald J. spoedig voor een Haags Tribunaal – dat is in een buitenwijk van Hamburg – staat. Voor de te bepalen strafmaat zullen de magisters dan buiten zichzelf mogen en móeten treden.

Pa, is er nog iets dat wél klopt?

 

Vluchtelingen (artikel LinkedIn d.d. 27-11-2015)

Europa pakt de hele problematiek verkeerd om aan en vervolgens schreeuwt iedereen moord en brand. De nederlandse regeringscoalitie van VVD en PvdA denkt sterk na over maatregelen, die Wilders niet zouden misstaan: Sluit de grenzen, iedereen aan de pompen, alle hens aan dek! Zo wordt Wilders c.q. PVV alsnog “salonfähig”. Foute boel, als je het mij vraagt.

Wat doen we dan verkeerd? Simpel, we leunen achterover en kijken wat – of beter gezegd – wie er op ons af komt en wanneer. Het overkomt ons, als ware het een regenbui. Het leest als een slechte sollicitatieprocedure, uitgevoerd door een stagiair zonder toezicht.

Hoe moet het dan wel?

 • We zouden als EU in een veel eerder stadium het inreizen moeten faciliteren, beprijzen, controleren en menswaardig maken. Concurreren met de mensensmokkelaars op legale basis derhalve, voor een redelijke prijs en met veilig vervoer.

 • We kunnen er dan voor zorgen, dat gezinnen niet verscheurd worden. Degenen die het betalen kunnen, zijn vast niet de slechtste emigranten.

 • We kunnen als poortwachter fungeren en zodoende reeds “daar” het kaf van het koren scheiden, volgens nader op te stellen criteria.

 • We kunnen aan de hand van opleiding en ervaring de instromers begeleiden naar het land of de woonplaats met de beste mogelijkheden, zowel qua werk als qua wonen.

 • We zijn dan ook in staat om mensen vanaf de eerste dag te laten wennen aan de nieuwe cultuur en taal, om van de europese gastronomie nog maar te zwijgen.

 • Vluchtelingen die reeds een andere taal beheersen, bij voorkeur een wereldtaal als Engels of Spaans, kunnen direct worden ingezet als tolk/vertaler en als docent.

 • Ook is vanaf de eerste dag na registratie helder, of er mogelijkheden zijn voor het specifieke gezin om in een later stadium als waardevol lid van de maatschappij in eigen land (van herkomst) terug te keren.

 • Werkende mensen hebben geen tijd voor of zijn te moe om door een “foute” tijdsbesteding in de narigheid te komen, dus we voorkomen daarmee een stuk radicalisering van – vooral – mannen die zich vervelen.

 • We laten zien dat Europa bereid is om haar welvaart met minder gelukkigen te delen, maar zijn meteen in staat die verdeling te reguleren en te dirigeren.

 • En natuurlijk kun je op deze manier gefaseerd door alle administratieve processen heen gaan, zodoende een overload aan werk en een leger van zieke ambtenaren voorkomend.

Op deze wijze bezig met een fenomeen van alle eeuwen, namelijk migratie, snijdt het mes aan vele kanten. Laten we van vluchtelingen gewoon landverhuizers maken. De USA werd er groot mee. Wie in de hele, ons ten dienste staande europese organisatie, neemt nu eens écht de leiding?

(Mis-)Stand

Het rumoer rond Baudet kent onderhand geen grenzen. Wilders moet tandenknarsend toezien hoe dit over het paard getilde lullootje met grote frequentie zijn podium steelt met steeds rabiater uitspraken. Dit was niet de toekomst die Geert zag ‘chloren’ toen hij zich indertijd als veel te intelligente, rotzooischoppende en haatzaaiende ex-VVD’er vestigde als ZZP’er; in dit geval te vertalen als Zelfstandige zonder Partij. De man verspilt helaas nog steeds zijn hersencapaciteit én ons belastinggeld aan onzinnige overtuigingen en tenenkrommende uitspraken, noodzakelijke en kostbare beveiliging tot gevolg hebbende.

Twitter is zijn meest geliefde domein en de racist/nazi Baudet heeft hem gevolgd. Vermoedelijk is ook Trump een navolger van blonde Greet, pardon, Geert. De Geert die ik overigens nog steeds een van de meest intelligente players van de Nederlandse politiek vind, helaas met de verkeerde, al dan niet gespeelde overtuigingen.

Maar goed, er wordt aan zijn stoelpoten gezaagd, en stevig. De concurrenten en/of hun spin doctors worden ook steeds inventiever.

Met de verkiezingen als steeds groter wordende stip aan de horizon nemen politici hun toevlucht tot onorthodoxe middelen, die zij – helaas – tijdens hun regeerperiode niet verzinnen. Je gaat bijvoorbeeld als Minister van I&W een nachtje onder een aan/uitvliegroute slapen en maakt bekend (of laat bekendmaken) dat je nergens last van had. Nou ja, van één nachtje in de uitstoot van fijnstof en lawaai onder de rook van Schiphol zul je niet direct longkanker oplopen, of depressief worden.

Als vrind Wiebes binnenkort een manier vindt om de hele toestand bij de Belastingdienst – ooit zíjn verantwoordelijkheid – als een van zijn grote verdiensten te oormerken, dan zullen hij en de VVD dat zeker niet nalaten. Even aantonen dat mevrouw van Huffelen en de heer Vijlbrief het ook niet gaan redden …. Slinkse manieren genoeg en even je handen in onschuld wassen, mark my words en zie mijn vorige blog.

De titel van dit stuk is hiermee nog niet verklaard, dus daar gaat-ie:

De kiezer – u en ik – vinden ‘de politiek’ en dus de politici steeds onbetrouwbaarder én dommer. Domme maatregelen, dom beleid, domme verhalen met veel en zinloos gesticuleren maar zonder concrete antwoorden te geven. Onze grote Tefalroerganger is er een meester in, onder anderen. We worden geringeloord, we láten het gebeuren ook en we klagen ons een slag in de rondte.

Anderzijds, die dus zelf-verondersteld intelligente, stemgerechtigde bevolking weet het zover te krijgen dat de partij (of is dit óók een beweging?) van Thierry het grootste wordt in iets. Wie is er dan de domme, gemanipuleerde sufkop? Het kiezersvolk of Thierry l’Affront?

Ieder volk krijgt kennelijk de regering die het verdient. Stevenen wij af op een nieuwe Kristallnacht en boekverbrandingen?

Ik heb ongetwijfeld ergens Joodse voorouders – zie De Neus. Ik heb een Indische schoonfamilie. Ik heb ook moslims in de familie. Ik heb sympathie voor mensen die proberen hun toekomst te bepalen, onafhankelijk van locatie of taal of cultuur.

Nou, Thierry, bestel voor mij maar vast zo’n gele ster en het eerste deel van de reis naar Bad Bentheim en dan verder. Te mager ben ik al, dus die overall zal mij wel passen.

Maar stiekem hoop ik dat de organisatie Verenigde Naties nu al – en uit voorzorg – enkele duizenden withelmen heeft klaarstaan om jou en je volgelingen te neutraliseren, te amoveren. Hóp, naar een onbewoond eiland zonder internet en zonder telefoon, hooguit wat postduiven … voor als jullie honger krijgen.

Al met al, het neemt niet weg dat ook ik kritiek heb op kabinetten, ja ook de voorgaande, inclusief Balkende I t/m IV. Maar, beste Geert en Thierry, om de huidige situatie nu allemaal op migratie en rassenverschillen en twee handen vol vooroordelen te schuiven is wat in het Engels genoemd wordt een cheap shot.

En helaas, het fiscaal volkomen uitgeklede en wanhopige kiezersvolk trapt erin, ziet geen alternatief meer en kiest voor gesloten grenzen, haat op straat, onverdraagzaamheid en populisme van een ongekende aard. Het structureel opblazen van zogenaamde aan immigratie gerelateerde incidenten is eigenlijk de enige kunst die jullie goed beheersen. Jan met de pet loopt meteen te hoop.

Terug naar de jaren ’30 van de vorige eeuw, de bruinhemden en door de straat marcherende, opgehitste fanatici van alle leeftijden. Rechters kaltstellen, en hechtenis zonder proces en zonder maximumduur daarvan, misschien moeten jullie het eens aan den lijve ondervinden. Doe een Yoran van der Slootje voor mijn part, in een Zuidamerikaanse gevangenis, wel zonder moord natuurlijk en zonder regelmatig en betaald bezoek van Peter R. Polen is de laatste tijd ook erg in trek.

Nou jongens, dán zijn we lekker opgeschoten in 90 jaar. Thanks, but no thanks.

De misstand wordt door jullie, narcisten die jullie denken te zijn, niet alleen in stand gehouden maar ook aangewakkerd en ten eigen faveure. Het volk wordt er alleen maar slechter van, in meerdere betekenissen.

Dus, ik ben klaar met jullie, hoepel op, laat ons met rust en stop met het vergiftigingsproces dat ik zelfs hier, in deze ‘witte’ gemeente, in een lokale, hypocriete flutpartij met stiekeme volgers (Forza!) steeds terug zie komen.

Pas met jullie vertrek kunnen we écht spreken van een eigentijdse Endlösung.

 

LEUKER KUNNEN WIJ HET NIET MAKEN …

Niet goed: De laatste jaren sneuvelden al meerdere staatssecretarissen van Financiën op het onderwerp Belastingdienst. Maar nu, ja nu, gaat het roer écht om, want er wordt een bewindsman (m/v) aangesteld die zich uitsluitend met deze dienst gaat bezighouden.

Op zich is dat een goede zaak en hoognodig ook. Het is tenslotte ‘uit Apeldoorn’ dat er geoogst wordt om alle begrotingsperikelen van onze overheid te financieren. Alles komt samen in Apeldoorn en van daaruit wordt het ook weer verdeeld over departementen, instellingen, provincies, steden, bedrijven en particulieren. Zie het maar als het ‘hart’ en de pomp van onze laaglandige samenleving, als je de geldstromen als bloed beschouwt.

Nu hapert dat hart, eigenlijk al jaren, door een opeenstapeling van factoren, we kennen ze allemaal denk ik.

 • Verouderde hard- en software
 • Stapeling van functies
 • Onvoldoende aansturing en gezag
 • Vertrek van oudgedienden met medeneming van hun kennis
 • Geldgebrek o.a. door de vertrekregeling
 • Impopulair als werkgever
 • Wisselende bestuurders
 • Politici die hun vingers er niet aan willen branden
 • Ontbrekend gevoel van urgentie
 • En natuurlijk de sterk verouderde wetgeving

Ik heb natuurlijk geen idee hoe de stemming in Apeldoorn is, maar enige weerstand van de werknemers ten opzichte van het management is te verwachten. Verder zal niemand op een verjaardag of netwerkborrel trots vertellen waar hij of zij werkt, of serieus nieuwe collega’s proberen te werven. Op zeker moment ben je toch gewoon murw.

Goed dan, de schaar gaat erin, we maken een knip en het innen gaat worden afgesplitst van het uitdelen. In het weerhuisje wordt – achter de deuren – een muurtje gemetseld. Prima!

Een noodmaatregel, paniekvoetbal, brandjes blussen (de vergelijking met het Amsterdamse brandweerkorps dringt zich op) en de publieke opinie doen verzachten. Da’s hard nodig ook, want bij de volgende (grote) fout zal onze roerganger @MinPres zich er niet wéér op kunnen beroepen dat hij er geen herinnering aan heeft.

Maar goed, drie kabinetten Rutte en het nodige gepruts van vier kabinetten Balkenende hebben ons ‘hart’ naar dit infarct toe geholpen. Zolang het niet ging zoals het moest, moest het maar zoals het ging. Struisvogelpolitiek ten tóp.

OK, er moeten wat ‘incidenten’ opgelost worden, vrijwilligers gezocht tot aan de volgende verkiezingen. D66 mag (moet) weer leveren, beide mensen nog wel, want de andere coalitiepartijen trekken hun handen ervan af. Opgelegd pandoer. Stelletje angsthazen! Bang voor hun imago zo kort voor die verkiezingen.

Bah, wat een slappe mentaliteit. Zoek gewoon mensen uit mét ballen, mensen die zich niets aantrekken van dat imagogedoe en hun mouwen opstropen en de laarzen aantrekken. Ik denk dat je daarmee veel meer waardering bij de kiezer oogst, het is maar een tip. Pieter Omtzigt was misschien een juiste keuze geweest, maar ik denk ook aan professor Leo Stevens, ondanks zijn leeftijd. Misschien niet voor de brandjes, maar wel voor de hervorming ‘from scratch’ van ons belastingstelsel. Maar kijk gewoon ook buiten de coalitiepartners: de beste m/v op de juiste plaats overstijgt nu ieder ander belang. Is de coalitie zich daar ook van bewust?

Of haal Steven van Eijck weg van zijn tussenbaantje bij de RAI-Vereniging. Wat moet hij met voertuigen? De reorganisatie die hij daar heeft geeffectueerd, die ervaring zal hem goed van pas komen. Voor het blussen van de brandjes wordt het dan wel meer doen en minder zeggen: het praten gaat hem erg goed af, weet ik uit ervaring.

Hierbij zij opgemerkt dat het werken met de verouderde ICT (hard- en software) nog wel een tijd zal blijven: Je gaat géén nieuwe systemen en programmatuur aanschaffen als je juist voor of middenin een transitie zit. Als men nog steeds – zoals ik vermoed – de programma’s van CA gebruikt: die waren 10 jaar geleden al verouderd. Ik ben echt benieuwd naar de mening van de huidige en voorgaande ICT-manager, maar of we die ooit buitenskamers zullen horen waag ik te betwijfelen.

Je zou met Stevens en Van Eijck natuurlijk wel een mooie kombi hebben, die mannen kennen elkaar. Eventueel zou je voor de snelheid ook Menno Snel op het blussen van de brandjes kunnen zetten, omdat hij al is ingewerkt in de problematiek. Dit is een aanname trouwens en ik denk niet dat hij er zin in heeft.

Voor de herziening van het gehele stelsel zou ik de heer Stevens voorlopig helemaal de vrije hand geven bij het ontwerpen van een nieuw stelsel. Grote kans dat hij de blauwdruk allang in zijn hoofd heeft. Out of the box, jawel, en buiten de lijntjes kleurend aan de slag, even helemaal niet geremd door tijd, kosten en bemensing. Gewoon aan het werk zetten om een stelsel neer te zetten dat dé benchmark wordt voor andere (EU) landen, misschien wel de basis voor een eensluidend, Europees systeem.

En dan, als er een basis is, een compacte denktank aan zijn team toevoegen. En noem het alsjeblieft géén commissie. Praktijkmensen graag en geen politici, want die hebben andere belangen. Wij mogen ons hier in Nederland gelukkig prijzen dat wij dat soort mensen paraat hebben: wandelende kennisbanken, docenten, schrijvers, rekenwonderen en dwarsdenkers.

Dus, kóm op @RobJetten, spring over je eigen schaduw heen en kom niet weer aanzetten met de gevestigde orde van baantjesjagers en ‘old boys’. Pechtold doet iets met rijvaardigheidsbewijzen of wordt ergens burgemeester.

Kóm op @MinPres, steek je lange nek eens een keer écht uit en neem de regie.

Kom niet aanzetten met Piet Hein Donner (CDA) en ook niet met Ivo Opstelten:

Je kunt de toekomst niet door een stel sauriërs laten schrijven.

En wie heeft @GertJanSegers te bieden? Dan bedoel ik dus niet iemand die nu in de Tweede Kamer zit.

Of wat is Jeroen Dijsselbloem eigenlijk aan het doen nu?

Deze operatie van de zwaarste categorie heeft mensen met veel praktijkervaring nodig maar vooral vers bloed. Dat stroomt ook het makkelijkst, zowel van als naar Apeldoorn.

Ivar Volder

 

Volder Managementondersteuning

14 januari 2020

Verkiezingen 2019

Jawel, we worden weer om d’n oren geslagen dan wel doodgegooid met de misselijkmakende praktijken van enkele politieke partijen in de aanloop naar de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 maart. U hebt het vast nog niet gemerkt.

Rabiate uitspraken van rechts naar links en omgekeerd, ook van uiterst rechts en zo met nog wat stekelige kruispunten, zowel op de partij als op de man (m/v) als op het program.

Een partij als de VVD die zich voelt bungelen in haar aanstaande ex-meerderheid. D66 dat zich met nieuwe leider wel móet profileren. De SGP, die eigenlijk gewoon áf is na erkenning van de Nashville-verklaring door baasje van der Staaij.

PvdA die in het klimaat eindelijk iets gevonden heeft om voormalig coalitiegenoot VVD een pootje te haken. De CU die het eigenlijk zo goed niet meer weet en het CDA dat “stilzitten als je geschoren wordt” kennelijk hoog in het vaandel heeft staan. Nou ja, Buma had toch al niets meer te zeggen.

De jongens en meisjes van GroenLinks die handenwrijvend het gestoethaspel over hún Klimaatwet gaan proberen uit te buiten. De SP waar nog slechts een randverschijnsel van is overgebleven en een aan virtuele osteoporose uiteenvallend 50PLUS, waar ook niemand nog iets van verwacht.

Vergeet ik iemand? O ja, PVV dat de kunst van het CDA – stilzitten – lijkt te hebben afgekeken en FvD dat geen munitie meer heeft en nu ‘pangpangpang’ roepend door een beperkt deel van Nederland en de parlementaire wandelgangen waart. PvdD dat op dit moment zonder aanvoerder zit: waar is Marianne als je haar nodig hebt? En ik denk DENK, dat zich behoorlijk terughoudend opstelt de laatste tijd, of wellicht bezig is een nieuwe koers uit te zetten. Dit schreef ik 2 jaar geleden:

DENK is misschien niet de juiste partij en de heer Kuzu misschien niet de juiste man, omdat hij (nog) te veel moslimgericht is en wellicht niet geheel onafhankelijk (wie is dat wel?), maar het idee voor een partij die opkomt voor de belangen van hier gesettelde ‘buitenlanders’ is helemaal niet zo gek.”

Voor in Nederland wonende Britten bijvoorbeeld, aanstaande ex-europeanen en expats uit andere landen, geconfronteerd met een versobering van hun 30% regeling, gebrek aan woonruimte en internationale scholen.

Hoe dan ook, de valse sneren gaan over en weer en de dames – maar vooral heren politici laten geen kans onbenut om te scoren: cheap shots en luchtballonnetjes. Zo kunnen we het wel samenvatten.

En Rutte? Rutte lacht, want Rutte lacht altijd en wie het laatst lacht, lacht het best. Als het kabinet valt over het klimaatplan, dan is Rutte foetsie, een #Ruxit dus. Zijn toekomst is verzekerd, in Europa of bij de een of andere multinational of bij de Verenigde Naties, IMF of Wereldbank, zoiets. Zijn “gaaf land”, zijn vaasje ook, moet het dan maar zonder hem uitzoeken. Ik zal hem niet missen, maar vraag mij ondertussen af wie zijn rol kan en wil overnemen. Vooralsnog zie ik geen geschikte kandidaten (m/v) met ruggengraat. Misschien vriend Dijsselbloem maar die zit – ondanks zijn zwakke columns in het FD – al op een heel ander level.

Zou ik een stemadvies moeten afgeven, dan zou ik toch de jeugdigen – minus de charlatan Baudet – aanprijzen, opdat de toekomst van de jongeren niet bepaald gaat worden door een stel sauriërs, zoals bijvoorbeeld in het VK is gebeurd. Anders wordt het net zo’n domme tv-talentenjacht, waarbij dat stel vastgeroeste, RTL Waldorf&Stadlers maar iedere keer weer denkt te kunnen bepalen wat mensen die minimaal 20 jaar jonger zijn over een tijdje leuk (gaan) vinden.

Laat die jeugd ook maar een keer op de snufferd gaan, opstaan, ’t jasje afstoffen en weer verder gaan en stop de oude garde in de coulissen, als mentor en achtervang. In Canada is het ook gelukt met Trudeau junior en in Frankrijk komt het wel goed met Macron. Nu wij nog.

 

 

“Meer dan 250.000 vacatures in Nederland. Een nieuw record”

Wát kunnen bedrijven zelf doen om nieuwe werknemers binnen te halen?

 

Tsja, dat is nogal wat, maar de oude methodes van een advertentie plaatsen of werven via het eigen personeel, dat wordt niets meer. Wat dan wél?

Hier enkele suggesties:

 1. Laat uw W&S niet meer als bijzaak over aan uw afdeling HR of HR-medewerkers (m/v). Recruitment is een vák en bij HR is men op heel andere activiteiten gefocust. Stel een medewerker aan die permanent bezig is met het vullen van de pipelinemet kansrijke kandidaten, al dan niet werkzoekend. Leg contact, stop ze in uw database, onderhoudt dat contact met grote regelmaat en geef blijk van uw interesse. Zorg ervoor dat u de loopbaan en de opleidingen of zelfs verhuizingen blijft volgen. Stuur een berichtje op verjaardagen en stuur uitnodigingen voor evenementen. Probeer zeker de persoon in kwestie eens aan tafel te krijgen voor de persoonlijke verificatie van uw indrukken.
 2. Leg contact met de aangewezen functionarissen van opleidingsinstituten in de regio’s waar u actief bent. Sponsor schoolavonden en maak duidelijk naar welke mensen u op zoek bent. Zie verder onder 1.
 3. Zet een professionele bedrijfsschool op en haal de mensen – zie onder 2. – hier binnen. Eigen ‘kweek’ werkt nog altijd het best. Biedt gecombineerd werken en leren aan en zie het als een investering in de toekomst. Zorg dat die mensen – jong of ouder – zich verder ontwikkelen in de richting die bij hen past, betaal studiekosten, studiemateriaal en reiskosten, zonder voorbehoud.
 4. Ga op zoek naar nieuwe Nederlanders, bied hen taalcursussen, inburgering, woonruimte en plaats ze in de bedrijfsschool – zie onder 3. Zorg voor intensieve begeleiding, leer hen een CV maken of help daarbij en houd een oogje op de gezinssituatie. Zorg eventueel voor kinderopvang, bijvoorbeeld door samenwerking met zo’n instelling in uw omgeving. Maak dat die mensen zich welkom en waardevol voelen, dat ze de talen leren die ze nodig hebben, hier of elders en dat ze ooit het hier geleerde óók ergens anders, al dan niet in hun thuisland, in de praktijk kunnen brengen.
 5. Zorg voor een stand tijdens regionale, al dan niet door u gesponsorde evenementen en zet er de mensen neer die er plezier in hebben om uw en hun bedrijf aan te prijzen. Medewerkers die iets kunnen vertellen over uw regelingen en voorzieningen. Ga er ook zélf staan! U bent niet alleen ‘de baas’ maar u heeft ook een voorbeeldfunctie.
 6. Houd intensief contact met het werkgeverscentrum van het UWV. Nodig ook uw contactpersonen uit op uw bedrijf of evenement en zorg dat u erbij bent als het UWV een banenmarkt of iets soortgelijks organiseert.
 7. Verdiep u eens intensief in de mogelijkheden voor 50 en 55-plussers (of ouder) in uw bedrijf. Vaak treft u onverwacht ervaren en goed opgeleide mensen aan, die ook nog eens supergemotiveerd zijn. Deze mensen hebben vaak gewoon nog 10 of meer jaar werken voor de boeg en willen graag aan de slag. Zij kunnen buiten het hoogseizoen hun vakantie opnemen, hoeven geen papa/mamadagen meer te hebben en komen na afloop van het weekend niet geradbraakt op hun werk. Verder doen ze vaak niet aan gevaarlijke sporten, dus (langdurige) ziekte door sportblessures is minder voorkomend dan bij de daredevil twintigers en dertigers, die druk in de weer zijn met het afvinken van hun bucketlist van de dingen die je nu eenmaal gedaan móet hebben.
 8. Denk ook aan de deta-vast constructie: Huur iemand voor 6 maanden of daaromtrent in bij een detacheringbureau (meestal met een minimum van 1000 uren en nog wat) en neem diegene daarna in dienst, áls het over en weer allemaal in het pulletje valt. Wél goed afspreken van tevoren, zowel met de kandidaat-werknemer als met het bureau. Bij het vinden van een deta-vast kandidaat wordt uit een heel ander vaatje getapt, want de kandidaat moet wel open staan voor een vast dienstverband.
 9. Nou ja, als ik dan nog even voor eigen parochie mag preken, recruitment kunt u ook uitbesteden of inhuren. Een ZZP’er zoals ik werkt voor een (vast) aantal uren per week, een lumpsum per gevonden nieuwe medewerker, of staat open voor nog andere beloningsconstructies. Een standaardtarief is er niet, maar zelf kijk ik altijd vooraf naar de moeilijkheidsgraad van de te vervullen functie en ook naar wat volgens mijn inschatting voor het bedrijf qua vergoeding financieel inpasbaar zal zijn. Er is wel een no-goen dat is de no cure, no pay Dat is een soort Stichting Vrijblijvend, zonder commitment, veel onbruikbare CV’s en met geringe kans op succes.

Ik wens u alvast veel succes, maar natuurlijk kom ik ook graag eens nader van gedachten wisselen over dit of over andere bedrijfsmatige onderwerpen.

Volder Managementondersteuning

Ivar Volder

Mobiel te bereiken op nummer 06-21260108

Goed dan, beste opdrachtgevers, fijne netwerkers en volgers.

Ik ben vanaf half november beschikbaar, als extern/interim recruiter, zo ongeveer voor de regio groot Amsterdam. Vanuit huis werken lukt ook en is zéker een goede optie. Ik heb zowel een werk- als een spreekkamer beschikbaar en het scheelt weer in reistijd, (reis-) kosten en CO2 uitstoot.

Daarnaast kan ik u bijstaan als interim-kracht of interim-manager. Met mijn benen voor een tijdje onder andermans bureau, ook geen punt. Achterstanden wegwerken of gewoon voor een bijzonder project, waar uw mensen geen tijd voor of geen zin in hebben, dan wel de juiste vaardigheden ontberen. Debiteurenbeheer met een glimlach. Waar nodig, graaf ik mij in, zowel in materie als in bedrijf. Als de hersenen maar voldoende geprikkeld worden, daar zijn ze meen ik voor bedoeld.

Parttime lijkt mij prima, drie á vier dagen per week moet voldoende zijn om te kunnen doen wat er gedaan moet worden. In MKB of familiebedrijf voel ik mij prima thuis, iets technisch ga ik niet uit de weg, integendeel.

Wat ik niet wil?

In de file staan bijvoorbeeld, dat heb ik in mijn rijdzame leven al genoeg gedaan. Verder heb ik geen behoefte aan vrijdagmiddagborrels, enerverende uitstapjes, tafelvoetbal, auto van de zaak, pensioengedoe of ziektekostenverzekeringen, da’s allemaal geregeld. Het is gewoon uurtje-factuurtje of – in bepaalde constructies – werken voor een lump sum.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Ik ben te bereiken op 06-21260108 of via mail ivar@volderenco.nl

Alvast een indruk krijgen? Ziehier In beeld en klik op het filmpje.

Delen of retweeten van dit bericht wordt gewaardeerd.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Alle grote, kleine en splinterpartijen in het hele land lopen zich warm voor de verkiezingen op 21 maart, behalve enkele gemeenten zoals Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlemmermeer en bijvoorbeeld Noordwijk-Noordwijkerhout (er zijn er nog meer hoor). Hier merken we dus nog weinig van verkiezingsprogramma’s, flyeraars, belletjetrekkers en lokale politici die ons op straat aanspreken.

Vier jaar geleden deed en schreef ik er zelf nog aan mee, omdat ik “verkiesbaar” was. Inmiddels ben ik er weer uitgestapt, omdat ik niet geschikt en niet van plan ben om mij te voegen naar enige partijmores. Als volksvertegenwoordiger (in spe) móet je de mening van de bevolking laten prevaleren boven die van de partij, welke dat ook is. Helaas moest ik constateren dat er ook op gemeentelijk niveau vaak meer politiek bedreven wordt, dan dat de bevolking wordt vertegenwoordigd. Natuurlijk een verwijt aan die bevolking zelf, die zich nauwelijks interesseert voor wat er direct om hen heen gebeurt, maar ook een verwijt aan de volksvertegenwoordigers, die maar weinig pro-actief zijn in het ophalen bij en het meenemen van hun kiezers in belangrijke processen. Nou ja, ik zag het belang van sommige zaken ook niet hoor: Of een gehucht bestaande uit één oude kerk z’n eigen postcode moet hebben. Of dat een lokaal dijkje niet genoemd wordt in een boek dat wordt uitgebracht door enkele buurgemeenten …

Maar ja, nu komt het probleem. Wethouders willen groots bezig zijn, liefst burgemeester worden en liefst in een grotere gemeente. Aan de andere kant, voor de parate dossierkennis van sommige wethouders heb ik regelmatig mijn petje afgenomen. Raadsleden zijn veelal toch gepensioneerden, of anderen zonder fulltime baan. Bakken met leesvoer krijgen zij over zich uitgekiept, het is niet bij te houden. Voor degenen met de fulltime banen – een enkeling – of je van zo iemand mag verwachten, dat hij alles leest en alles wat er gelezen wordt op de merites kan beoordelen, ik betwijfel het. Dringt het allemaal nog wel door, wat er aan ambtelijke stukken in en buiten de gemeente wordt geproduceerd? Wat er aan diensten in samenwerkingsverbanden op afstand is gezet, wie heeft dáár nog zicht op? De raadsleden? Hoe kunnen die op adequate wijze hun toezichtstaken uitvoeren? Een eenmansfractie is sowieso al kansloos bij het absorberen van al die informatie, laat staan bij de interpretatie ervan.

In 2018 zullen ook de inwoners van Haarlemmerliede & Spaarnwoude kunnen stemmen op lokale partijen als HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek), of een randverschijnsel als Forza! Volgens mij een soort mini-PVV, brrrr. Verder kunnen Haarlemmermeerders straks stemmen op mensen die vanuit hun fracties in H&S op de kieslijst terechtkomen. Daar zal nog wel de nodige actie aan voorafgaan en dan nog …. Wie kent de beroemdheden uit deze gemeente? En wie – bijvoorbeeld in Spaarndam-Oost – kent de grote namen in de Haarlemmermeer? De binding tussen de “regering” in Hoofddorp en de woonkernen in het buitengebied wás al niet groot, de afstand tussen bijvoorbeeld Spaarndam en Hoofddorp is enorm, er is geen enkele common ground. Halfweg vormt dan een zogenaamd duodorp (ik geloof dat het woord formeel niet eens bestaat) met Zwanenburg, maar ook daar klaagt men al steen en been over wat men in Hoofddorp “presteert”. Maar goed, we hebben het ermee te doen, als gevolg van de ongelukkige keuze van onze gemeenteraad in 2017. Amsterdam was economisch gezien de beste keuze geweest, maar dan waren onze eigen, lokale politici bij de GR helemaal kansloos geweest. Als wij amsterdams waren geworden, had dat wel een mooie impuls geweest voor onze huizenprijzen. Velsen was de beste keuze qua soort bevolking en mentaliteit, maar Velsen is arm en staat zelf op de nominatie om te fuseren met Beverwijk-Heemskerk. Lastig om de gemaakte afspraken opnieuw in te bedden bij een nieuwe fusie. H&S zou dan in ieder geval (onderdeel van) een kustgemeente zijn geworden, dat sprak mij ook wel aan.

Hoe dan ook, men heeft hier wat meer tijd beschikbaar voor de kieslijsten en de verkiezingsprogramma’s. Eens kijken wie er een min of meer foutloos document gaat produceren, want taalkennis en schrijfvaardigheid zijn nog steeds een groot probleem, niet alleen voor de inburgeraars. En bezien wat er nu voor beloften gedaan worden. Iemand die het probleem Schiphol (ongewenste en onnodige groei) gaat adresseren? Of wordt dat gemakshalve op het bordje van de landelijke en provinciale politiek geschoven? Haarlemmermeer heeft natuurlijk groot belang bij die (extra) economische bedrijvigheid, maar

 • Wat heb je aan economische groei, als je gezondheid naar de knoppen gaat door nóg meer ultrafijnstof en lawaaioverlast?
 • Als je nu al die vacatures niet kunt vervullen, hoe moet dat dan bij verdere groei?
 • Wat heeft de lokale inwoner zelf aan direct voordeel ván die veronderstelde groei?
 • Waaróm kunnen die start- en landingsbanen niet naar zee verkassen?

De nieuwe gemeente Haarlemmermeer grenst straks aan de haven van Amsterdam, óók een producent van fijnstof en lawaai. Zal het voor de gemiddelde Haarlemmermeerder niet een ver-van-zijn-bed-show zijn? Hoeveel roet uit zware stookolie van de scheepvaart vanuit het Noordzeekanaal over de inwoners wordt uitgestort? Zal er een partij zijn, die dát probleem ook zelfs maar durft te noemen, laat staan bij Amsterdam reclameren?

Dat er via een regeltje, in een letterlijk overgenomen APV van Haarlemmermeer in de woonkernen van H&S opeens coffeeshops gedoogd kunnen worden …. Een verstandig mens wíl dat niet, (legale) wietteeltexperiment of niet. Noem het wiet, hasj, cannabis of nog anders, maar het roken van joints leidt tot verslaving en hersenbeschadiging, voorbeelden te over in de sociale werkplaatsen, of wat daar nog van resteert. Zero tolerance zou de basis moeten zijn! Wie durft?

Welke partij zou er – althans in haar verkiezingsprogramma – in slagen om de kloof tussen Hoofddorp en de rest te overbruggen? Vanuit H&S zal het nog moeilijker worden om presentabele kandidaten op de kieslijst te krijgen. Voor zover ik de mensen ken – eventuele nieuwkomers daargelaten – zie ik slechts een enkele kandidaat die er voluit voor zal gaan. En in Haarlemmermeer zijn er in de loop van de tijd zoveel (raadsleden) mee opgehouden, dat ik mij afvraag wie dáár nog het verschil gaat maken. CDA blijft natuurlijk sterk, het is nog steeds van oorsprong een gemeente van landbouwers. Verder zullen veel ondernemers, vaak tegen beter weten in, VVD blijven stemmen, mede dankzij de inzet van de ondernemersverenigingen. In dat opzicht heeft ook VVD een soort “ijzeren voorraad”. PvdA en D66 zullen wel meedoen, maar zuinigjes. Ik reken eerlijk gezegd toch op HAP met een sterk boegbeeld als Ap “HAP” Reinders. En van de beroepsquerulanten zoals die van Forza! moet je maar hopen dat de kiezer (wederom) inziet, dat kleine mannetjes met omgekeerd evenredig grote ego’s en horloges, nu juist niet degenen zijn op wie wij kunnen rekenen, als het aankomt op goed gemeentebestuur.

 

Ondertussen in Amsterdam ….

Narigheid alom, niemand is nog gelukkig. Toerisme, drukte, vervuiling, geen bestuurscommissies meer, onveilige verkeerssituaties, megalomane projecten die per definitie uit de hand lopen, extra festivalterreinen waar niemand op zit te wachten (behalve de organisatoren), woningbouw die vér achterloopt bij de behoefte, broddelwerk erfpacht (40 jaar geleden had mijn pa hier al ruzie over met het Gemeentelijk Grondbedrijf, de willekeur!) toenemende klachten over Schiphol-uitstoot en -lawaai, nóg meer expats in de stad door komst van de EMA, vieze scooters, een welig tierende drugshandel met de daaraan verbonden moordpartijen op straat, een overbodige zeesluis, een overbodige brug over het IJ, parkeergarages op ongewenste plekken …. De zittende garde wordt weggevaagd, denk ik, de vraag is alleen wat de Amsterdammer ervoor terugkrijgt. Zijn er straks meer al dan niet permanent in de stad verblijvende, niet-stemgerechtigden, die de keuzes van een minderheid – de stemgerechtigde inwoners – aan den lijve gaan ondervinden? Hoe lang blijven mensen trouwens nog hogere huizenprijzen betalen om korter te leven door fijnstof, gevaarlijk verkeer en lawaai?

Wat gaat er dan wél goed in Amsterdam? OK, alle bussen van het GVB worden elektrisch. De NoordZuidlijn wordt eindelijk voltooid. Misschien komt er een – soort van – gekozen burgemeester. Hopelijk blijft de begroting sluitend. In weerwil van het feit dat het geld tegen de plinten klotst: er móeten reserves gevormd worden. Zou er een partij zijn die het aandurft om – een hele raadsperiode lang – zich te gaan richten op consolidatie en organisatie? De boel onder controle krijgen zonder nieuwe projecten ter meerdere eer en glorie van de dames en heren wethouders? De verbinding met de inwoners ook ná 21 maart blijft zoeken en  versterken? Het is zoiets als leven na de dood: Ik hóóp dat het er is, maar heb er geen vertrouwen in. Hoe dan ook, als Amsterdam hoest, wordt het bij ons in Halfweg tijd om naar de strepsils te grijpen.

We gaan weer een vermakelijke tijd tegemoet, dus geniet ervan.

2018 komt eraan …

Volop krapte op de arbeidsmarkt bij een sterk groeiende economie. Wat betekent dit voor Recruitment?

Krantenvol over personeelsgebrek, ondanks het ouderenoverschot (excusez le mot). Maar die ouderen moeten ingeschakeld worden als oppasoma en –opa. Bovendien willen ze ook nog een paar jaar ongestoord van hun vrijheid en hun campertje genieten, zolang hun gezondheid dat toelaat. Met mijn 61 jaar weet ik ongeveer wat dat betekent, ondanks de gestegen levensverwachting.

Nu al lees ik over bedrijven die het werk, de processen en desnoods het wiel opnieuw willen gaan inrichten c.q. uitvinden, alleen maar om geen extra personeel (niet) te kunnen vinden [sic]. Dan gaat dus de economische lente alsnog aan velen voorbij en wordt de kloof tussen werkenden en niet-werkenden nog groter.

Om er een politiek tintje aan te geven, misschien hebben wij vluchtelingen hier in Europa gewoon heel hard nodig: Opleiden, trainen waar nodig en plaatsen, daar waar nu de gaten vallen, zoals bouw, ICT en overige technische beroepen. Leer ze niet alleen Nederlands, maar juist ook Engels en Spaans, dan worden ze over heel de wereld inzetbaar, dus ook bij multinationals. Maar dit terzijde.

Dat je naar je processen kijkt, is op zich gewoon goed, daar moet je als ondernemer altijd mee bezig zijn. Dat je het niet kunnen vinden van nieuw personeel aangrijpt als excuus voor verandering, vind ik een zwaktebod.

Hoezo, geen mensen kunnen vinden? Je hebt een advertentie gezet, veel te lange functiebeschrijving erin en hóp, op een paar vacaturesites gedumpt en dan maar wachten totdat de ideale kandidaat zich aandient? De afdeling Personeelszaken doet recruitment op haar eigen wijze, want “zo doen we het al jaren”. Dan weet ik het resultaat al: diepe teleurstelling zal uw deel zijn. Geen reacties, geen goede kandidaten, voldoet niet aan de eisen, past niet in het team (toch stiekem te oud of een exotische naam?) …. Het aantal bezwaren zal eindeloos zijn, áls er al iemand reageert.

 

Recruitment is een vák!

Ik kan hier rustig een heel menu met tips serveren, maar houd het bij een voorgerecht. In het MKB is het nog steeds geen usance om een interim-recruiter of headhunter in te schakelen. Ja, dat kost geld, maar je werk niet kunnen doen, kost meer. Laat ik volstaan met de uitleg, dat ik in bedrijven zelfs heb moeten beginnen met het maken van zo’n functiebeschrijving, het formuleren van competenties. Of gewoon platweg opschrijven wat er op een dag voor handelingen moeten worden verricht. Zelfs het op mijn initiatief introduceren van een salarisgebouw, alleen maar om willekeur in de beloning te voorkomen, daar waar men niet onder een bestaande CAO valt, of deze volgt, maakte deel uit van een op het oog eenvoudige W&S opdracht.

Dat je eerst bij de directe, aanstaande collega’s moet polsen welk type mens in het team past, is minstens zo belangrijk als de gezochte vaktechnische kennis en ervaring. Dat proces sla ik dus zeker niet over, hoewel dat relatief veel tijd in beslag neemt. Eerst ingraven in de organisatie, als een mol.

Overigens, hebt ú al gekeken of er intern misschien geschikte kandidaten zijn?

En dan, als je alle beschikbare informatie tot je hebt genomen en het ideale kandidaatprofiel beschreven en met de opdrachtgever besproken hebt, kun je je op de vacaturetekst storten. Óók een vak, durf ik te stellen.

Als we het dan ook eens zijn over de vacaturetekst, dan kan het zoeken beginnen. Wie zoekt, zal vinden en dat zoeken is een karwei, dat is bestemd voor specialisten en niet voor iemand van wie verwacht wordt dat hij of zij het “erbij” doet. Ook een zeer goede medewerker op Personeelszaken, is géén recruiter. Zij hebben daar andere dingen aan hun hoofd en doorgaans ook geen kandidaten in portefeuille. Dat laatste vind ik trouwens niet zo erg want ik houd van maatwerk, maar het kan gebeuren dat een eerder afgewezen kandidaat toch geschikt is voor die nieuwe vacature. Een waarschuwing: Hoed u voor de cv-mitrailleurs die op basis van enkele trefwoorden voor iedere vacature wel een trits cv’s van alleskunners in uw richting jagen.

Dit is natuurlijk een pleidooi voor uitbesteding van dit mensenwerk maar – ik denk – op objectieve argumenten en mede ingegeven door het luxeprobleem van ons land de afgelopen jaren. U zoekt geen robots (nog niet), maar mensen. Nú wordt het de kunst om uw bedrijf te “verkopen” zonder te hoeven jongleren met vrijmibo’s, pingpongtafels en (verplichte) groepsuitjes om de moraal op te vijzelen. Allemaal randverschijnselen, zelf geef ik er trouwens ook niets om. Schone schijn, meer is het niet. In de basis moeten werk en mens elkaar gewoon gelukkig maken en de rest is gevonden geld.

Hoe dan ook, wees niet te bescheiden. Wie reikt naar de sterren, blijft nooit met een hand modder zitten, zei mijn vader. Hij heeft – ondermeer – heel veel sollicitanten gezien en geplaatst en dat in een tijd zonder internet. Nou ja, dass war einmal, vandaag de dag doen we niets meer zonder dat. Ik zéker niet.

Ik wens al mijn relaties, familie, vrienden, leveranciers, oud-collega’s en kennissen, al dan niet op LinkedIn, Facebook, WordPress of Twitter, een buitengewoon mooi en gezond 2018 toe

older Managementondersteuning

Organisatieadvies en Personeel

Ivar Volder

 

Telefoon    06 21 26 01 08

E-mail        ivar@volderenco.nl

Website     http://www.volderenco.nl