Pa, er klópt iets niet (4)

Het zit zo: Óf ik ben zelf inmiddels een verward persoon, óf de wereld is van de leg, of althans een groot deel van de menselijke bevolking is knettergek geworden.

Hoezo?

Het zal aan de #coronacrisis kunnen liggen, hoewel ik denk van niet, maar er gaan te veel dingen mis nu. Betogen of protesteren lukt niet meer zonder rellen, brandstichting, vernielingen en plunderingen en – jawel – dat gebeurt nu overal ter wereld en niet alleen meer in landen met een ‘zuidelijk’ temperamentvolle bevolking. Voetbal, verkiezingen, gebrek daaraan of gemanipuleerd, wetswijzigingen of ander leed … alles leidt tot geweld. Geweld tegen mensen met een andere mening en geweld tegen wetsdienaren, ‘geweld’ tegen cultureel erfgoed. Zónder bloedvergieten lijkt een afwijkende mening tegen wát dan ook niet duidelijk te maken aan degenen die regels maken, regels handhaven of gewoon hun werk doen. Ik geloof dat nog slechts #verpleegkundigen zonder geweld hun gram en hun recht proberen te halen.

Nog meer dat niet klopt? Ja, misdaden tegen de wereld, de aardbol die uitgeput en nog steeds zwaar vervuild wordt door enkele oppermachtige multinationals mét legale steun van politici over heel de wereld, die bespeeld worden door de lobbyisten van diezelfde mega-bedrijven, bijvoorbeeld de voedingsindustrie. Politici die vervolgens of uiteindelijk weer een vriendenbaantje scoren bij wederom diezelfde multinationale bedrijven.

Willens en wetens besluiten nemen die slecht zijn voor het milieu en dus voor de gezondheid van de bewoners. Trump, Poetin, Bolsonaro, Orban, Erdogan, die rode smurf in Noord Korea Kim Jong Un en nog een stel van die omhooggevallen misdadigers. Alles voor het geld, hún geld welteverstaan!

Voorbeelden dichter bij huis? Hmmm, Unilever, Schiphol, de havenbedrijven.

#Unilever dat veel werk actief weghaalde bij sociale werkplaatsen en naar Oost Europa verplaatst(e) alleen vanwege een mogelijke verlaging van de kostprijs van soep en rookworst: misdadig en alleen maar voor de aandeelhouderswaarde en tot meerdere eer & glorie van de vermaledijde, voormalige CEO en poseur Polman.

#Schiphol dat maar wil doorgroeien, aangevuurd door (alweer) een VVD-ministersvrouw die graag lintjes knipt en daarbij vergeet dat je zónder een gezonde bevolking helemaal geen banengroei laat staan een luchthaven nodig hebt. Zonder gezondheid is al het andere overbodig! Weigeren om accijns te heffen of zich hiervoor hard te maken in Europees verband. Weigeren om BTW of vliegtaks te heffen op tickets. Doorgaan met vliegen, terwijl we weten dat het nog niet veilig is vanwege #corona. Weigeren om de drukte in het luchtruim opnieuw in te delen en na alle near-misses wachten op de eerste botsing in de lucht en de slachtoffers op de grond.

#Havenbedrijven die nog steeds de meest vervuilende schepen toelaten, voortbewogen met behulp van niet-ontzwavelde, zware stookolie, zonder roetfilters en die in dichtbevolkt gebied met draaiende motoren dagen of weken aan de wallekant liggen.

Nou, dan hebben we het nog niet gehad over de stinkende en lawaaiige, vaak veel te grote dieselvrachtauto’s die zich nog steeds een weg banen door woonwijken, met snelheden waarbij het eventueel aanwezige roetfilter helemaal niet werkt. Wat is er mis met elektrisch, LNG en waterstof? Schoon, compact en stil zou door ieder gemeentebestuur en ieder grootwinkelbedrijf als een dwingende voorwaarde moeten worden afgedwongen bij het verlenen van vergunningen of bevoorradingsopdracht, net als nu – eindelijk – bij de aanbesteding van het #OV – en dan graag zonder fraudes in de tenderfase.

Ik dwaal af.

Het gaat mij er in deze blog om, dat een enorm aantal mensen tegenwoordig ergens een vreemd stofje in hun hersenpan hebben in plaats van een weldenkend brein. Boos of teleurgesteld? Alles móet kapot. Wedstrijd verloren – zie recentelijk Paris-St. Germain – leef je uit in de straten en sloop! Pensioenleeftijd niet meer naar de zin? Hop, blokkeer het halve land maar en steek vooral veel autobanden in de fik. En dan zwijgen we nog maar over een groep achterlijke, gewelddadige boeren, de goede niet te na gesproken natuurlijk. De rotzakken die n’importe welk dier op barbaarse wijze in megastallen houdt, op elkaar geplet als blikjes Smac over de weg vervoert of laat vervoeren en de arme dieren met grof geweld, gebroken poten en stroomstoten het transportmiddel in- en uitjagen. Zijn jullie collectief krankzinnig geworden? Grijpt de minister niet in? Hebben jullie psychiaters het zuchtend en kreunend op moeten geven? Is de Tweede Kamer massaal doof en blind geworden? Gebeurt ook dit weer omdat de voedingsindustrie zo goedkoop mogelijk wil of moet leveren? Onderaan de streep zijn wij het zelf natuurlijk, de consumenten die de allerlaagste prijs eisen. Al eens over nagedacht?

Wát is er in deze mini-bananenrepubliek aan de hand, waar wij de Koning met tientallen miljoenen per jaar bevoordelen zonder hierover duidelijkheid te eisen of te krijgen? Waar zijn al die andere Pieters Omtzigt en Renskes Leijten? Welke toezichthouder faalt in ieder baantje, maar is onuitroeibaar gelijk een bos brandnetels?

Waarom nemen zovele bestuurders hun verantwoordelijkheid niet, maar vooral, hoe kan het dat wij dit collectief toestaan? Waarom zijn er zoveel debielen – ook in dit land – die de coronamaatregelen aan hun laars lappen en gewoon doorgaan met elkaar én hun omgeving te besmetten? Al die hyperintelligente studenten met grootse toekomstperspectieven, die overal maling aan hebben en groepsgewijs bereid zijn om ‘de rest’ te contamineren, alleen om zich hun eigen, vaak kinderachtige pleziertjes niet te laten ontnemen. Hebben die massaal hun hersens laten explanteren?

Pa, er klopt iets niet en ik begrijp het niet. Niet meer en ik ben blij dat je dit niet meer meemaakt. Er zijn met mij zovele anderen, die nog slechts het hoofd kunnen schudden bij zoveel domheid, agressie en misdadigheid. Wij weten gewoon niet meer hoe het verder moet of waar en wanneer deze massawaanzin een keer eindigt. Als Trump de rode knop indrukt? Kennelijk weten onze regering en meer lokale overheden het ook niet meer, gezien het uitblijven van efficiënte en handhaafbare maatregelen.

Misschien is soms een dictatuur het antwoord, maar diverse dictaturen hebben inmiddels het tegendeel bewezen. De dictatuur van Trump gaat het – hopelijk – niet nóg eens 4 jaar redden, want dan is het land verloren. Je mag hopen dat Biden wint, dat mevrouw Harris heel spoedig het stokje van hem overneemt en dat de misdadiger Donald J. spoedig voor een Haags Tribunaal – dat is in een buitenwijk van Hamburg – staat. Voor de te bepalen strafmaat zullen de magisters dan buiten zichzelf mogen en móeten treden.

Pa, is er nog iets dat wél klopt?

 

Advertentie