Vluchtelingen (artikel LinkedIn d.d. 27-11-2015)

Europa pakt de hele problematiek verkeerd om aan en vervolgens schreeuwt iedereen moord en brand. De nederlandse regeringscoalitie van VVD en PvdA denkt sterk na over maatregelen, die Wilders niet zouden misstaan: Sluit de grenzen, iedereen aan de pompen, alle hens aan dek! Zo wordt Wilders c.q. PVV alsnog “salonfähig”. Foute boel, als je het mij vraagt.

Wat doen we dan verkeerd? Simpel, we leunen achterover en kijken wat – of beter gezegd – wie er op ons af komt en wanneer. Het overkomt ons, als ware het een regenbui. Het leest als een slechte sollicitatieprocedure, uitgevoerd door een stagiair zonder toezicht.

Hoe moet het dan wel?

  • We zouden als EU in een veel eerder stadium het inreizen moeten faciliteren, beprijzen, controleren en menswaardig maken. Concurreren met de mensensmokkelaars op legale basis derhalve, voor een redelijke prijs en met veilig vervoer.

  • We kunnen er dan voor zorgen, dat gezinnen niet verscheurd worden. Degenen die het betalen kunnen, zijn vast niet de slechtste emigranten.

  • We kunnen als poortwachter fungeren en zodoende reeds “daar” het kaf van het koren scheiden, volgens nader op te stellen criteria.

  • We kunnen aan de hand van opleiding en ervaring de instromers begeleiden naar het land of de woonplaats met de beste mogelijkheden, zowel qua werk als qua wonen.

  • We zijn dan ook in staat om mensen vanaf de eerste dag te laten wennen aan de nieuwe cultuur en taal, om van de europese gastronomie nog maar te zwijgen.

  • Vluchtelingen die reeds een andere taal beheersen, bij voorkeur een wereldtaal als Engels of Spaans, kunnen direct worden ingezet als tolk/vertaler en als docent.

  • Ook is vanaf de eerste dag na registratie helder, of er mogelijkheden zijn voor het specifieke gezin om in een later stadium als waardevol lid van de maatschappij in eigen land (van herkomst) terug te keren.

  • Werkende mensen hebben geen tijd voor of zijn te moe om door een “foute” tijdsbesteding in de narigheid te komen, dus we voorkomen daarmee een stuk radicalisering van – vooral – mannen die zich vervelen.

  • We laten zien dat Europa bereid is om haar welvaart met minder gelukkigen te delen, maar zijn meteen in staat die verdeling te reguleren en te dirigeren.

  • En natuurlijk kun je op deze manier gefaseerd door alle administratieve processen heen gaan, zodoende een overload aan werk en een leger van zieke ambtenaren voorkomend.

Op deze wijze bezig met een fenomeen van alle eeuwen, namelijk migratie, snijdt het mes aan vele kanten. Laten we van vluchtelingen gewoon landverhuizers maken. De USA werd er groot mee. Wie in de hele, ons ten dienste staande europese organisatie, neemt nu eens écht de leiding?

Advertentie

(Mis-)Stand

Het rumoer rond Baudet kent onderhand geen grenzen. Wilders moet tandenknarsend toezien hoe dit over het paard getilde lullootje met grote frequentie zijn podium steelt met steeds rabiater uitspraken. Dit was niet de toekomst die Geert zag ‘chloren’ toen hij zich indertijd als veel te intelligente, rotzooischoppende en haatzaaiende ex-VVD’er vestigde als ZZP’er; in dit geval te vertalen als Zelfstandige zonder Partij. De man verspilt helaas nog steeds zijn hersencapaciteit én ons belastinggeld aan onzinnige overtuigingen en tenenkrommende uitspraken, noodzakelijke en kostbare beveiliging tot gevolg hebbende.

Twitter is zijn meest geliefde domein en de racist/nazi Baudet heeft hem gevolgd. Vermoedelijk is ook Trump een navolger van blonde Greet, pardon, Geert. De Geert die ik overigens nog steeds een van de meest intelligente players van de Nederlandse politiek vind, helaas met de verkeerde, al dan niet gespeelde overtuigingen.

Maar goed, er wordt aan zijn stoelpoten gezaagd, en stevig. De concurrenten en/of hun spin doctors worden ook steeds inventiever.

Met de verkiezingen als steeds groter wordende stip aan de horizon nemen politici hun toevlucht tot onorthodoxe middelen, die zij – helaas – tijdens hun regeerperiode niet verzinnen. Je gaat bijvoorbeeld als Minister van I&W een nachtje onder een aan/uitvliegroute slapen en maakt bekend (of laat bekendmaken) dat je nergens last van had. Nou ja, van één nachtje in de uitstoot van fijnstof en lawaai onder de rook van Schiphol zul je niet direct longkanker oplopen, of depressief worden.

Als vrind Wiebes binnenkort een manier vindt om de hele toestand bij de Belastingdienst – ooit zíjn verantwoordelijkheid – als een van zijn grote verdiensten te oormerken, dan zullen hij en de VVD dat zeker niet nalaten. Even aantonen dat mevrouw van Huffelen en de heer Vijlbrief het ook niet gaan redden …. Slinkse manieren genoeg en even je handen in onschuld wassen, mark my words en zie mijn vorige blog.

De titel van dit stuk is hiermee nog niet verklaard, dus daar gaat-ie:

De kiezer – u en ik – vinden ‘de politiek’ en dus de politici steeds onbetrouwbaarder én dommer. Domme maatregelen, dom beleid, domme verhalen met veel en zinloos gesticuleren maar zonder concrete antwoorden te geven. Onze grote Tefalroerganger is er een meester in, onder anderen. We worden geringeloord, we láten het gebeuren ook en we klagen ons een slag in de rondte.

Anderzijds, die dus zelf-verondersteld intelligente, stemgerechtigde bevolking weet het zover te krijgen dat de partij (of is dit óók een beweging?) van Thierry het grootste wordt in iets. Wie is er dan de domme, gemanipuleerde sufkop? Het kiezersvolk of Thierry l’Affront?

Ieder volk krijgt kennelijk de regering die het verdient. Stevenen wij af op een nieuwe Kristallnacht en boekverbrandingen?

Ik heb ongetwijfeld ergens Joodse voorouders – zie De Neus. Ik heb een Indische schoonfamilie. Ik heb ook moslims in de familie. Ik heb sympathie voor mensen die proberen hun toekomst te bepalen, onafhankelijk van locatie of taal of cultuur.

Nou, Thierry, bestel voor mij maar vast zo’n gele ster en het eerste deel van de reis naar Bad Bentheim en dan verder. Te mager ben ik al, dus die overall zal mij wel passen.

Maar stiekem hoop ik dat de organisatie Verenigde Naties nu al – en uit voorzorg – enkele duizenden withelmen heeft klaarstaan om jou en je volgelingen te neutraliseren, te amoveren. Hóp, naar een onbewoond eiland zonder internet en zonder telefoon, hooguit wat postduiven … voor als jullie honger krijgen.

Al met al, het neemt niet weg dat ook ik kritiek heb op kabinetten, ja ook de voorgaande, inclusief Balkende I t/m IV. Maar, beste Geert en Thierry, om de huidige situatie nu allemaal op migratie en rassenverschillen en twee handen vol vooroordelen te schuiven is wat in het Engels genoemd wordt een cheap shot.

En helaas, het fiscaal volkomen uitgeklede en wanhopige kiezersvolk trapt erin, ziet geen alternatief meer en kiest voor gesloten grenzen, haat op straat, onverdraagzaamheid en populisme van een ongekende aard. Het structureel opblazen van zogenaamde aan immigratie gerelateerde incidenten is eigenlijk de enige kunst die jullie goed beheersen. Jan met de pet loopt meteen te hoop.

Terug naar de jaren ’30 van de vorige eeuw, de bruinhemden en door de straat marcherende, opgehitste fanatici van alle leeftijden. Rechters kaltstellen, en hechtenis zonder proces en zonder maximumduur daarvan, misschien moeten jullie het eens aan den lijve ondervinden. Doe een Yoran van der Slootje voor mijn part, in een Zuidamerikaanse gevangenis, wel zonder moord natuurlijk en zonder regelmatig en betaald bezoek van Peter R. Polen is de laatste tijd ook erg in trek.

Nou jongens, dán zijn we lekker opgeschoten in 90 jaar. Thanks, but no thanks.

De misstand wordt door jullie, narcisten die jullie denken te zijn, niet alleen in stand gehouden maar ook aangewakkerd en ten eigen faveure. Het volk wordt er alleen maar slechter van, in meerdere betekenissen.

Dus, ik ben klaar met jullie, hoepel op, laat ons met rust en stop met het vergiftigingsproces dat ik zelfs hier, in deze ‘witte’ gemeente, in een lokale, hypocriete flutpartij met stiekeme volgers (Forza!) steeds terug zie komen.

Pas met jullie vertrek kunnen we écht spreken van een eigentijdse Endlösung.