Pa, er klópt iets niet (4)

Het zit zo: Óf ik ben zelf inmiddels een verward persoon, óf de wereld is van de leg, of althans een groot deel van de menselijke bevolking is knettergek geworden.

Hoezo?

Het zal aan de #coronacrisis kunnen liggen, hoewel ik denk van niet, maar er gaan te veel dingen mis nu. Betogen of protesteren lukt niet meer zonder rellen, brandstichting, vernielingen en plunderingen en – jawel – dat gebeurt nu overal ter wereld en niet alleen meer in landen met een ‘zuidelijk’ temperamentvolle bevolking. Voetbal, verkiezingen, gebrek daaraan of gemanipuleerd, wetswijzigingen of ander leed … alles leidt tot geweld. Geweld tegen mensen met een andere mening en geweld tegen wetsdienaren, ‘geweld’ tegen cultureel erfgoed. Zónder bloedvergieten lijkt een afwijkende mening tegen wát dan ook niet duidelijk te maken aan degenen die regels maken, regels handhaven of gewoon hun werk doen. Ik geloof dat nog slechts #verpleegkundigen zonder geweld hun gram en hun recht proberen te halen.

Nog meer dat niet klopt? Ja, misdaden tegen de wereld, de aardbol die uitgeput en nog steeds zwaar vervuild wordt door enkele oppermachtige multinationals mét legale steun van politici over heel de wereld, die bespeeld worden door de lobbyisten van diezelfde mega-bedrijven, bijvoorbeeld de voedingsindustrie. Politici die vervolgens of uiteindelijk weer een vriendenbaantje scoren bij wederom diezelfde multinationale bedrijven.

Willens en wetens besluiten nemen die slecht zijn voor het milieu en dus voor de gezondheid van de bewoners. Trump, Poetin, Bolsonaro, Orban, Erdogan, die rode smurf in Noord Korea Kim Jong Un en nog een stel van die omhooggevallen misdadigers. Alles voor het geld, hún geld welteverstaan!

Voorbeelden dichter bij huis? Hmmm, Unilever, Schiphol, de havenbedrijven.

#Unilever dat veel werk actief weghaalde bij sociale werkplaatsen en naar Oost Europa verplaatst(e) alleen vanwege een mogelijke verlaging van de kostprijs van soep en rookworst: misdadig en alleen maar voor de aandeelhouderswaarde en tot meerdere eer & glorie van de vermaledijde, voormalige CEO en poseur Polman.

#Schiphol dat maar wil doorgroeien, aangevuurd door (alweer) een VVD-ministersvrouw die graag lintjes knipt en daarbij vergeet dat je zónder een gezonde bevolking helemaal geen banengroei laat staan een luchthaven nodig hebt. Zonder gezondheid is al het andere overbodig! Weigeren om accijns te heffen of zich hiervoor hard te maken in Europees verband. Weigeren om BTW of vliegtaks te heffen op tickets. Doorgaan met vliegen, terwijl we weten dat het nog niet veilig is vanwege #corona. Weigeren om de drukte in het luchtruim opnieuw in te delen en na alle near-misses wachten op de eerste botsing in de lucht en de slachtoffers op de grond.

#Havenbedrijven die nog steeds de meest vervuilende schepen toelaten, voortbewogen met behulp van niet-ontzwavelde, zware stookolie, zonder roetfilters en die in dichtbevolkt gebied met draaiende motoren dagen of weken aan de wallekant liggen.

Nou, dan hebben we het nog niet gehad over de stinkende en lawaaiige, vaak veel te grote dieselvrachtauto’s die zich nog steeds een weg banen door woonwijken, met snelheden waarbij het eventueel aanwezige roetfilter helemaal niet werkt. Wat is er mis met elektrisch, LNG en waterstof? Schoon, compact en stil zou door ieder gemeentebestuur en ieder grootwinkelbedrijf als een dwingende voorwaarde moeten worden afgedwongen bij het verlenen van vergunningen of bevoorradingsopdracht, net als nu – eindelijk – bij de aanbesteding van het #OV – en dan graag zonder fraudes in de tenderfase.

Ik dwaal af.

Het gaat mij er in deze blog om, dat een enorm aantal mensen tegenwoordig ergens een vreemd stofje in hun hersenpan hebben in plaats van een weldenkend brein. Boos of teleurgesteld? Alles móet kapot. Wedstrijd verloren – zie recentelijk Paris-St. Germain – leef je uit in de straten en sloop! Pensioenleeftijd niet meer naar de zin? Hop, blokkeer het halve land maar en steek vooral veel autobanden in de fik. En dan zwijgen we nog maar over een groep achterlijke, gewelddadige boeren, de goede niet te na gesproken natuurlijk. De rotzakken die n’importe welk dier op barbaarse wijze in megastallen houdt, op elkaar geplet als blikjes Smac over de weg vervoert of laat vervoeren en de arme dieren met grof geweld, gebroken poten en stroomstoten het transportmiddel in- en uitjagen. Zijn jullie collectief krankzinnig geworden? Grijpt de minister niet in? Hebben jullie psychiaters het zuchtend en kreunend op moeten geven? Is de Tweede Kamer massaal doof en blind geworden? Gebeurt ook dit weer omdat de voedingsindustrie zo goedkoop mogelijk wil of moet leveren? Onderaan de streep zijn wij het zelf natuurlijk, de consumenten die de allerlaagste prijs eisen. Al eens over nagedacht?

Wát is er in deze mini-bananenrepubliek aan de hand, waar wij de Koning met tientallen miljoenen per jaar bevoordelen zonder hierover duidelijkheid te eisen of te krijgen? Waar zijn al die andere Pieters Omtzigt en Renskes Leijten? Welke toezichthouder faalt in ieder baantje, maar is onuitroeibaar gelijk een bos brandnetels?

Waarom nemen zovele bestuurders hun verantwoordelijkheid niet, maar vooral, hoe kan het dat wij dit collectief toestaan? Waarom zijn er zoveel debielen – ook in dit land – die de coronamaatregelen aan hun laars lappen en gewoon doorgaan met elkaar én hun omgeving te besmetten? Al die hyperintelligente studenten met grootse toekomstperspectieven, die overal maling aan hebben en groepsgewijs bereid zijn om ‘de rest’ te contamineren, alleen om zich hun eigen, vaak kinderachtige pleziertjes niet te laten ontnemen. Hebben die massaal hun hersens laten explanteren?

Pa, er klopt iets niet en ik begrijp het niet. Niet meer en ik ben blij dat je dit niet meer meemaakt. Er zijn met mij zovele anderen, die nog slechts het hoofd kunnen schudden bij zoveel domheid, agressie en misdadigheid. Wij weten gewoon niet meer hoe het verder moet of waar en wanneer deze massawaanzin een keer eindigt. Als Trump de rode knop indrukt? Kennelijk weten onze regering en meer lokale overheden het ook niet meer, gezien het uitblijven van efficiënte en handhaafbare maatregelen.

Misschien is soms een dictatuur het antwoord, maar diverse dictaturen hebben inmiddels het tegendeel bewezen. De dictatuur van Trump gaat het – hopelijk – niet nóg eens 4 jaar redden, want dan is het land verloren. Je mag hopen dat Biden wint, dat mevrouw Harris heel spoedig het stokje van hem overneemt en dat de misdadiger Donald J. spoedig voor een Haags Tribunaal – dat is in een buitenwijk van Hamburg – staat. Voor de te bepalen strafmaat zullen de magisters dan buiten zichzelf mogen en móeten treden.

Pa, is er nog iets dat wél klopt?

 

Advertentie

Vluchtelingen (artikel LinkedIn d.d. 27-11-2015)

Europa pakt de hele problematiek verkeerd om aan en vervolgens schreeuwt iedereen moord en brand. De nederlandse regeringscoalitie van VVD en PvdA denkt sterk na over maatregelen, die Wilders niet zouden misstaan: Sluit de grenzen, iedereen aan de pompen, alle hens aan dek! Zo wordt Wilders c.q. PVV alsnog “salonfähig”. Foute boel, als je het mij vraagt.

Wat doen we dan verkeerd? Simpel, we leunen achterover en kijken wat – of beter gezegd – wie er op ons af komt en wanneer. Het overkomt ons, als ware het een regenbui. Het leest als een slechte sollicitatieprocedure, uitgevoerd door een stagiair zonder toezicht.

Hoe moet het dan wel?

 • We zouden als EU in een veel eerder stadium het inreizen moeten faciliteren, beprijzen, controleren en menswaardig maken. Concurreren met de mensensmokkelaars op legale basis derhalve, voor een redelijke prijs en met veilig vervoer.

 • We kunnen er dan voor zorgen, dat gezinnen niet verscheurd worden. Degenen die het betalen kunnen, zijn vast niet de slechtste emigranten.

 • We kunnen als poortwachter fungeren en zodoende reeds “daar” het kaf van het koren scheiden, volgens nader op te stellen criteria.

 • We kunnen aan de hand van opleiding en ervaring de instromers begeleiden naar het land of de woonplaats met de beste mogelijkheden, zowel qua werk als qua wonen.

 • We zijn dan ook in staat om mensen vanaf de eerste dag te laten wennen aan de nieuwe cultuur en taal, om van de europese gastronomie nog maar te zwijgen.

 • Vluchtelingen die reeds een andere taal beheersen, bij voorkeur een wereldtaal als Engels of Spaans, kunnen direct worden ingezet als tolk/vertaler en als docent.

 • Ook is vanaf de eerste dag na registratie helder, of er mogelijkheden zijn voor het specifieke gezin om in een later stadium als waardevol lid van de maatschappij in eigen land (van herkomst) terug te keren.

 • Werkende mensen hebben geen tijd voor of zijn te moe om door een “foute” tijdsbesteding in de narigheid te komen, dus we voorkomen daarmee een stuk radicalisering van – vooral – mannen die zich vervelen.

 • We laten zien dat Europa bereid is om haar welvaart met minder gelukkigen te delen, maar zijn meteen in staat die verdeling te reguleren en te dirigeren.

 • En natuurlijk kun je op deze manier gefaseerd door alle administratieve processen heen gaan, zodoende een overload aan werk en een leger van zieke ambtenaren voorkomend.

Op deze wijze bezig met een fenomeen van alle eeuwen, namelijk migratie, snijdt het mes aan vele kanten. Laten we van vluchtelingen gewoon landverhuizers maken. De USA werd er groot mee. Wie in de hele, ons ten dienste staande europese organisatie, neemt nu eens écht de leiding?

(Mis-)Stand

Het rumoer rond Baudet kent onderhand geen grenzen. Wilders moet tandenknarsend toezien hoe dit over het paard getilde lullootje met grote frequentie zijn podium steelt met steeds rabiater uitspraken. Dit was niet de toekomst die Geert zag ‘chloren’ toen hij zich indertijd als veel te intelligente, rotzooischoppende en haatzaaiende ex-VVD’er vestigde als ZZP’er; in dit geval te vertalen als Zelfstandige zonder Partij. De man verspilt helaas nog steeds zijn hersencapaciteit én ons belastinggeld aan onzinnige overtuigingen en tenenkrommende uitspraken, noodzakelijke en kostbare beveiliging tot gevolg hebbende.

Twitter is zijn meest geliefde domein en de racist/nazi Baudet heeft hem gevolgd. Vermoedelijk is ook Trump een navolger van blonde Greet, pardon, Geert. De Geert die ik overigens nog steeds een van de meest intelligente players van de Nederlandse politiek vind, helaas met de verkeerde, al dan niet gespeelde overtuigingen.

Maar goed, er wordt aan zijn stoelpoten gezaagd, en stevig. De concurrenten en/of hun spin doctors worden ook steeds inventiever.

Met de verkiezingen als steeds groter wordende stip aan de horizon nemen politici hun toevlucht tot onorthodoxe middelen, die zij – helaas – tijdens hun regeerperiode niet verzinnen. Je gaat bijvoorbeeld als Minister van I&W een nachtje onder een aan/uitvliegroute slapen en maakt bekend (of laat bekendmaken) dat je nergens last van had. Nou ja, van één nachtje in de uitstoot van fijnstof en lawaai onder de rook van Schiphol zul je niet direct longkanker oplopen, of depressief worden.

Als vrind Wiebes binnenkort een manier vindt om de hele toestand bij de Belastingdienst – ooit zíjn verantwoordelijkheid – als een van zijn grote verdiensten te oormerken, dan zullen hij en de VVD dat zeker niet nalaten. Even aantonen dat mevrouw van Huffelen en de heer Vijlbrief het ook niet gaan redden …. Slinkse manieren genoeg en even je handen in onschuld wassen, mark my words en zie mijn vorige blog.

De titel van dit stuk is hiermee nog niet verklaard, dus daar gaat-ie:

De kiezer – u en ik – vinden ‘de politiek’ en dus de politici steeds onbetrouwbaarder én dommer. Domme maatregelen, dom beleid, domme verhalen met veel en zinloos gesticuleren maar zonder concrete antwoorden te geven. Onze grote Tefalroerganger is er een meester in, onder anderen. We worden geringeloord, we láten het gebeuren ook en we klagen ons een slag in de rondte.

Anderzijds, die dus zelf-verondersteld intelligente, stemgerechtigde bevolking weet het zover te krijgen dat de partij (of is dit óók een beweging?) van Thierry het grootste wordt in iets. Wie is er dan de domme, gemanipuleerde sufkop? Het kiezersvolk of Thierry l’Affront?

Ieder volk krijgt kennelijk de regering die het verdient. Stevenen wij af op een nieuwe Kristallnacht en boekverbrandingen?

Ik heb ongetwijfeld ergens Joodse voorouders – zie De Neus. Ik heb een Indische schoonfamilie. Ik heb ook moslims in de familie. Ik heb sympathie voor mensen die proberen hun toekomst te bepalen, onafhankelijk van locatie of taal of cultuur.

Nou, Thierry, bestel voor mij maar vast zo’n gele ster en het eerste deel van de reis naar Bad Bentheim en dan verder. Te mager ben ik al, dus die overall zal mij wel passen.

Maar stiekem hoop ik dat de organisatie Verenigde Naties nu al – en uit voorzorg – enkele duizenden withelmen heeft klaarstaan om jou en je volgelingen te neutraliseren, te amoveren. Hóp, naar een onbewoond eiland zonder internet en zonder telefoon, hooguit wat postduiven … voor als jullie honger krijgen.

Al met al, het neemt niet weg dat ook ik kritiek heb op kabinetten, ja ook de voorgaande, inclusief Balkende I t/m IV. Maar, beste Geert en Thierry, om de huidige situatie nu allemaal op migratie en rassenverschillen en twee handen vol vooroordelen te schuiven is wat in het Engels genoemd wordt een cheap shot.

En helaas, het fiscaal volkomen uitgeklede en wanhopige kiezersvolk trapt erin, ziet geen alternatief meer en kiest voor gesloten grenzen, haat op straat, onverdraagzaamheid en populisme van een ongekende aard. Het structureel opblazen van zogenaamde aan immigratie gerelateerde incidenten is eigenlijk de enige kunst die jullie goed beheersen. Jan met de pet loopt meteen te hoop.

Terug naar de jaren ’30 van de vorige eeuw, de bruinhemden en door de straat marcherende, opgehitste fanatici van alle leeftijden. Rechters kaltstellen, en hechtenis zonder proces en zonder maximumduur daarvan, misschien moeten jullie het eens aan den lijve ondervinden. Doe een Yoran van der Slootje voor mijn part, in een Zuidamerikaanse gevangenis, wel zonder moord natuurlijk en zonder regelmatig en betaald bezoek van Peter R. Polen is de laatste tijd ook erg in trek.

Nou jongens, dán zijn we lekker opgeschoten in 90 jaar. Thanks, but no thanks.

De misstand wordt door jullie, narcisten die jullie denken te zijn, niet alleen in stand gehouden maar ook aangewakkerd en ten eigen faveure. Het volk wordt er alleen maar slechter van, in meerdere betekenissen.

Dus, ik ben klaar met jullie, hoepel op, laat ons met rust en stop met het vergiftigingsproces dat ik zelfs hier, in deze ‘witte’ gemeente, in een lokale, hypocriete flutpartij met stiekeme volgers (Forza!) steeds terug zie komen.

Pas met jullie vertrek kunnen we écht spreken van een eigentijdse Endlösung.

 

LEUKER KUNNEN WIJ HET NIET MAKEN …

Niet goed: De laatste jaren sneuvelden al meerdere staatssecretarissen van Financiën op het onderwerp Belastingdienst. Maar nu, ja nu, gaat het roer écht om, want er wordt een bewindsman (m/v) aangesteld die zich uitsluitend met deze dienst gaat bezighouden.

Op zich is dat een goede zaak en hoognodig ook. Het is tenslotte ‘uit Apeldoorn’ dat er geoogst wordt om alle begrotingsperikelen van onze overheid te financieren. Alles komt samen in Apeldoorn en van daaruit wordt het ook weer verdeeld over departementen, instellingen, provincies, steden, bedrijven en particulieren. Zie het maar als het ‘hart’ en de pomp van onze laaglandige samenleving, als je de geldstromen als bloed beschouwt.

Nu hapert dat hart, eigenlijk al jaren, door een opeenstapeling van factoren, we kennen ze allemaal denk ik.

 • Verouderde hard- en software
 • Stapeling van functies
 • Onvoldoende aansturing en gezag
 • Vertrek van oudgedienden met medeneming van hun kennis
 • Geldgebrek o.a. door de vertrekregeling
 • Impopulair als werkgever
 • Wisselende bestuurders
 • Politici die hun vingers er niet aan willen branden
 • Ontbrekend gevoel van urgentie
 • En natuurlijk de sterk verouderde wetgeving

Ik heb natuurlijk geen idee hoe de stemming in Apeldoorn is, maar enige weerstand van de werknemers ten opzichte van het management is te verwachten. Verder zal niemand op een verjaardag of netwerkborrel trots vertellen waar hij of zij werkt, of serieus nieuwe collega’s proberen te werven. Op zeker moment ben je toch gewoon murw.

Goed dan, de schaar gaat erin, we maken een knip en het innen gaat worden afgesplitst van het uitdelen. In het weerhuisje wordt – achter de deuren – een muurtje gemetseld. Prima!

Een noodmaatregel, paniekvoetbal, brandjes blussen (de vergelijking met het Amsterdamse brandweerkorps dringt zich op) en de publieke opinie doen verzachten. Da’s hard nodig ook, want bij de volgende (grote) fout zal onze roerganger @MinPres zich er niet wéér op kunnen beroepen dat hij er geen herinnering aan heeft.

Maar goed, drie kabinetten Rutte en het nodige gepruts van vier kabinetten Balkenende hebben ons ‘hart’ naar dit infarct toe geholpen. Zolang het niet ging zoals het moest, moest het maar zoals het ging. Struisvogelpolitiek ten tóp.

OK, er moeten wat ‘incidenten’ opgelost worden, vrijwilligers gezocht tot aan de volgende verkiezingen. D66 mag (moet) weer leveren, beide mensen nog wel, want de andere coalitiepartijen trekken hun handen ervan af. Opgelegd pandoer. Stelletje angsthazen! Bang voor hun imago zo kort voor die verkiezingen.

Bah, wat een slappe mentaliteit. Zoek gewoon mensen uit mét ballen, mensen die zich niets aantrekken van dat imagogedoe en hun mouwen opstropen en de laarzen aantrekken. Ik denk dat je daarmee veel meer waardering bij de kiezer oogst, het is maar een tip. Pieter Omtzigt was misschien een juiste keuze geweest, maar ik denk ook aan professor Leo Stevens, ondanks zijn leeftijd. Misschien niet voor de brandjes, maar wel voor de hervorming ‘from scratch’ van ons belastingstelsel. Maar kijk gewoon ook buiten de coalitiepartners: de beste m/v op de juiste plaats overstijgt nu ieder ander belang. Is de coalitie zich daar ook van bewust?

Of haal Steven van Eijck weg van zijn tussenbaantje bij de RAI-Vereniging. Wat moet hij met voertuigen? De reorganisatie die hij daar heeft geeffectueerd, die ervaring zal hem goed van pas komen. Voor het blussen van de brandjes wordt het dan wel meer doen en minder zeggen: het praten gaat hem erg goed af, weet ik uit ervaring.

Hierbij zij opgemerkt dat het werken met de verouderde ICT (hard- en software) nog wel een tijd zal blijven: Je gaat géén nieuwe systemen en programmatuur aanschaffen als je juist voor of middenin een transitie zit. Als men nog steeds – zoals ik vermoed – de programma’s van CA gebruikt: die waren 10 jaar geleden al verouderd. Ik ben echt benieuwd naar de mening van de huidige en voorgaande ICT-manager, maar of we die ooit buitenskamers zullen horen waag ik te betwijfelen.

Je zou met Stevens en Van Eijck natuurlijk wel een mooie kombi hebben, die mannen kennen elkaar. Eventueel zou je voor de snelheid ook Menno Snel op het blussen van de brandjes kunnen zetten, omdat hij al is ingewerkt in de problematiek. Dit is een aanname trouwens en ik denk niet dat hij er zin in heeft.

Voor de herziening van het gehele stelsel zou ik de heer Stevens voorlopig helemaal de vrije hand geven bij het ontwerpen van een nieuw stelsel. Grote kans dat hij de blauwdruk allang in zijn hoofd heeft. Out of the box, jawel, en buiten de lijntjes kleurend aan de slag, even helemaal niet geremd door tijd, kosten en bemensing. Gewoon aan het werk zetten om een stelsel neer te zetten dat dé benchmark wordt voor andere (EU) landen, misschien wel de basis voor een eensluidend, Europees systeem.

En dan, als er een basis is, een compacte denktank aan zijn team toevoegen. En noem het alsjeblieft géén commissie. Praktijkmensen graag en geen politici, want die hebben andere belangen. Wij mogen ons hier in Nederland gelukkig prijzen dat wij dat soort mensen paraat hebben: wandelende kennisbanken, docenten, schrijvers, rekenwonderen en dwarsdenkers.

Dus, kóm op @RobJetten, spring over je eigen schaduw heen en kom niet weer aanzetten met de gevestigde orde van baantjesjagers en ‘old boys’. Pechtold doet iets met rijvaardigheidsbewijzen of wordt ergens burgemeester.

Kóm op @MinPres, steek je lange nek eens een keer écht uit en neem de regie.

Kom niet aanzetten met Piet Hein Donner (CDA) en ook niet met Ivo Opstelten:

Je kunt de toekomst niet door een stel sauriërs laten schrijven.

En wie heeft @GertJanSegers te bieden? Dan bedoel ik dus niet iemand die nu in de Tweede Kamer zit.

Of wat is Jeroen Dijsselbloem eigenlijk aan het doen nu?

Deze operatie van de zwaarste categorie heeft mensen met veel praktijkervaring nodig maar vooral vers bloed. Dat stroomt ook het makkelijkst, zowel van als naar Apeldoorn.

Ivar Volder

 

Volder Managementondersteuning

14 januari 2020