RAAR

‘Zomaar’ wat notities:

 • Nederland moet van het gas af, waardoor de burger straks veel duurder uit is
 • Het Verenigd Koninkrijk wil nog steeds uit de Europese Unie, waardoor de burger straks veel duurder uit is, ook aan deze kant van Het Kanaal
 • Trumps USA wil enorme importheffingen toepassen, doet dat zelfs al, waardoor de burger straks veel duurder uit is, ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan
 • Ondertussen stijgen de bedrijfswinsten – geachte heer Rutte – maar niet de salarissen van de medewerkers van grote bedrijven en multinationals
 • Verder worden we met ons allen wel ouder, maar in onze nadagen zijn we niet gezonder; het lichaam wordt gewoon langer op de proef gesteld. Ook bij oude auto’s stijgen de reparatiekosten
 • Als gevolg (onder andere) hiervan nemen de ziektekosten toe en stijgen de premies, waardoor de burger jaarlijks duurder uit is
 • Gezonder eten zou die ziektekosten kunnen beperken, maar de almachtige voedingsindustrie duwt ons nog steeds vergif door d’n strot, dankzij de vele lobbyisten en met goedvinden van alle betrokken overheden, die zich veilig achter – geachte heer Timmermans – Europese regelgeving kunnen verschuilen
 • Dat ongezonde, bewerkte voedsel wordt kunstmatig duur gehouden – geachte heer Polman – terwijl gezondere voeding – zoals Becel tegen cholesterolproblemen – nog eens extra duur gemaakt wordt, zodat dát stukje gezondheid eigenlijk alleen voor rijkere mensen is weggelegd en de obese – letterlijk – op het bordje van de lagere inkomens wordt gelegd
 • Dan verwacht je dus dat ziektekostenverzekeraars in het geweer komen tegen de voedingsindustrie vanwege het tegengestelde belang – wat kost bijvoorbeeld een gastric bypass? – maar het uitkleden van de dekkingen en het verhogen van de premies gaat natuurlijk veel eenvoudiger en je wilt – geachte heer Draijer – als verre RABO-dochter natuurlijk wel dividend kunnen uitkeren aan je ‘moeder’
 • Dat de farmaceutische industrie een vriend is van de voedingsindustrie behoeft in dit verband geen verbazing te wekken: Als de consument niet ziek wordt, zijn er geen medicijnen te verkopen
 • Dan over tegengestelde belangen: Ondertussen “kunnen” pensioenfondsen – hoewel bulkend van het geld – ook alleen maar hun premies verhogen en – waar mogelijk – hun uitkeringen verlagen, terwijl zij – geachte mevrouw Wortmann – min of meer tandenknarsend moeten toezien dat de voedingsindustrie kennelijk niet genoeg haar best doet om ons eerder te laten overlijden en de pensioenfondsen hierdoor langer moeten doorgaan met uitbetalen
 • Waarbij ik het niet kan bewijzen maar er evenmin aan twijfel, dat de pensioenfondsen zwaar belegd hebben in zowel de voedings- als de farmaceutische industrie
 • Al deze toekomstige, kostenverhogende factoren worden afgewenteld op volgende, al dan niet verloren generaties, jongelui die noodgedwongen nog steeds bij hun ouders thuis wonen omdat er geen betaalbare huizen te koop of te huur zijn, eerder stoppen met praktijkopleidingen, veelal geen werkervaring opbouwen laat staan de diverse premies kunnen afdragen, moeten leven van een laag salaris of beperkte uitkering, vaak ongezond eten en/of er nog meer ongezonde gewoonten op nahoudt, zoals festivalbezoek, vaak onder het genot van geestverruimend spul en zodoende een nog grotere druk leggen op de – nu nog – door oudere generaties met vele aanvullende pakketten gevulde premiepotten van de ziektekostenverzekeraars

 

Waarna ik dan toch tot de hamvraag kom en die dan met name stel aan de heer Rutte én zijn collega’s in – nu alweer – zijn derde kabinet:

 

HÓE DENKT U DIT ALLEMAAL TE FINANCIEREN?

 

Een vraag waarbij ik van u geen visie verwacht, maar wel dat u verder kijkt dan het volgende verkiezingsjaar. Bij ons – de kiezers – is de bodem van de portemonnee c.q. ons weerstandsvermogen bereikt. Deze vraag geldt overigens ook voor uw buitenlandse collega’s.

En:

Als iedere Nederlandse 45-plusser (en ouder) zoals ik zo’n gezin zou kennen, waarvan beide ouders – 30-plussers – nog nooit een baan hebben gehad, maar inmiddels wel een rij kinderen hebben voortgebracht en leven van hun uitkeringen en toeslagen, hoe ziet dit land of zelfs heel Europa er dankzij (of ondanks) u en uw voorganger de heer Balkenende over 30 jaar dan uit?

En:

We hebben het dan nog niet gehad over

 • Ouderenzorg
 • Herfinanciering van de krijgsmacht volgens het decreet van Trump
 • Alle verspilde, honderden miljoenen euro in mislukte, overheids ICT-projecten
 • Of de honderden miljoenen euro in een overbodige zeesluis, om nog eens een voorbeeld te noemen

 

Er zijn vast nog veel meer debacles te noemen maar ik – geachte heer Rutte – houd ú hiervoor persoonlijk aansprakelijk, ongeacht welke functie u in de toekomst gaat uitoefenen en waar u zich ook bevindt. U hád de kans om er iets aan te doen, maar u heeft het niet gedaan.

Premier, minister-president, ú bent de voorzitter en aanvoerder en dat wilt u ook zijn. Straks de handen in onschuld wassen, neen, dát gaat niet meer.

 

 

 

Advertenties

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Alle grote, kleine en splinterpartijen in het hele land lopen zich warm voor de verkiezingen op 21 maart, behalve enkele gemeenten zoals Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlemmermeer en bijvoorbeeld Noordwijk-Noordwijkerhout (er zijn er nog meer hoor). Hier merken we dus nog weinig van verkiezingsprogramma’s, flyeraars, belletjetrekkers en lokale politici die ons op straat aanspreken.

Vier jaar geleden deed en schreef ik er zelf nog aan mee, omdat ik “verkiesbaar” was. Inmiddels ben ik er weer uitgestapt, omdat ik niet geschikt en niet van plan ben om mij te voegen naar enige partijmores. Als volksvertegenwoordiger (in spe) móet je de mening van de bevolking laten prevaleren boven die van de partij, welke dat ook is. Helaas moest ik constateren dat er ook op gemeentelijk niveau vaak meer politiek bedreven wordt, dan dat de bevolking wordt vertegenwoordigd. Natuurlijk een verwijt aan die bevolking zelf, die zich nauwelijks interesseert voor wat er direct om hen heen gebeurt, maar ook een verwijt aan de volksvertegenwoordigers, die maar weinig pro-actief zijn in het ophalen bij en het meenemen van hun kiezers in belangrijke processen. Nou ja, ik zag het belang van sommige zaken ook niet hoor: Of een gehucht bestaande uit één oude kerk z’n eigen postcode moet hebben. Of dat een lokaal dijkje niet genoemd wordt in een boek dat wordt uitgebracht door enkele buurgemeenten …

Maar ja, nu komt het probleem. Wethouders willen groots bezig zijn, liefst burgemeester worden en liefst in een grotere gemeente. Aan de andere kant, voor de parate dossierkennis van sommige wethouders heb ik regelmatig mijn petje afgenomen. Raadsleden zijn veelal toch gepensioneerden, of anderen zonder fulltime baan. Bakken met leesvoer krijgen zij over zich uitgekiept, het is niet bij te houden. Voor degenen met de fulltime banen – een enkeling – of je van zo iemand mag verwachten, dat hij alles leest en alles wat er gelezen wordt op de merites kan beoordelen, ik betwijfel het. Dringt het allemaal nog wel door, wat er aan ambtelijke stukken in en buiten de gemeente wordt geproduceerd? Wat er aan diensten in samenwerkingsverbanden op afstand is gezet, wie heeft dáár nog zicht op? De raadsleden? Hoe kunnen die op adequate wijze hun toezichtstaken uitvoeren? Een eenmansfractie is sowieso al kansloos bij het absorberen van al die informatie, laat staan bij de interpretatie ervan.

In 2018 zullen ook de inwoners van Haarlemmerliede & Spaarnwoude kunnen stemmen op lokale partijen als HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek), of een randverschijnsel als Forza! Volgens mij een soort mini-PVV, brrrr. Verder kunnen Haarlemmermeerders straks stemmen op mensen die vanuit hun fracties in H&S op de kieslijst terechtkomen. Daar zal nog wel de nodige actie aan voorafgaan en dan nog …. Wie kent de beroemdheden uit deze gemeente? En wie – bijvoorbeeld in Spaarndam-Oost – kent de grote namen in de Haarlemmermeer? De binding tussen de “regering” in Hoofddorp en de woonkernen in het buitengebied wás al niet groot, de afstand tussen bijvoorbeeld Spaarndam en Hoofddorp is enorm, er is geen enkele common ground. Halfweg vormt dan een zogenaamd duodorp (ik geloof dat het woord formeel niet eens bestaat) met Zwanenburg, maar ook daar klaagt men al steen en been over wat men in Hoofddorp “presteert”. Maar goed, we hebben het ermee te doen, als gevolg van de ongelukkige keuze van onze gemeenteraad in 2017. Amsterdam was economisch gezien de beste keuze geweest, maar dan waren onze eigen, lokale politici bij de GR helemaal kansloos geweest. Als wij amsterdams waren geworden, had dat wel een mooie impuls geweest voor onze huizenprijzen. Velsen was de beste keuze qua soort bevolking en mentaliteit, maar Velsen is arm en staat zelf op de nominatie om te fuseren met Beverwijk-Heemskerk. Lastig om de gemaakte afspraken opnieuw in te bedden bij een nieuwe fusie. H&S zou dan in ieder geval (onderdeel van) een kustgemeente zijn geworden, dat sprak mij ook wel aan.

Hoe dan ook, men heeft hier wat meer tijd beschikbaar voor de kieslijsten en de verkiezingsprogramma’s. Eens kijken wie er een min of meer foutloos document gaat produceren, want taalkennis en schrijfvaardigheid zijn nog steeds een groot probleem, niet alleen voor de inburgeraars. En bezien wat er nu voor beloften gedaan worden. Iemand die het probleem Schiphol (ongewenste en onnodige groei) gaat adresseren? Of wordt dat gemakshalve op het bordje van de landelijke en provinciale politiek geschoven? Haarlemmermeer heeft natuurlijk groot belang bij die (extra) economische bedrijvigheid, maar

 • Wat heb je aan economische groei, als je gezondheid naar de knoppen gaat door nóg meer ultrafijnstof en lawaaioverlast?
 • Als je nu al die vacatures niet kunt vervullen, hoe moet dat dan bij verdere groei?
 • Wat heeft de lokale inwoner zelf aan direct voordeel ván die veronderstelde groei?
 • Waaróm kunnen die start- en landingsbanen niet naar zee verkassen?

De nieuwe gemeente Haarlemmermeer grenst straks aan de haven van Amsterdam, óók een producent van fijnstof en lawaai. Zal het voor de gemiddelde Haarlemmermeerder niet een ver-van-zijn-bed-show zijn? Hoeveel roet uit zware stookolie van de scheepvaart vanuit het Noordzeekanaal over de inwoners wordt uitgestort? Zal er een partij zijn, die dát probleem ook zelfs maar durft te noemen, laat staan bij Amsterdam reclameren?

Dat er via een regeltje, in een letterlijk overgenomen APV van Haarlemmermeer in de woonkernen van H&S opeens coffeeshops gedoogd kunnen worden …. Een verstandig mens wíl dat niet, (legale) wietteeltexperiment of niet. Noem het wiet, hasj, cannabis of nog anders, maar het roken van joints leidt tot verslaving en hersenbeschadiging, voorbeelden te over in de sociale werkplaatsen, of wat daar nog van resteert. Zero tolerance zou de basis moeten zijn! Wie durft?

Welke partij zou er – althans in haar verkiezingsprogramma – in slagen om de kloof tussen Hoofddorp en de rest te overbruggen? Vanuit H&S zal het nog moeilijker worden om presentabele kandidaten op de kieslijst te krijgen. Voor zover ik de mensen ken – eventuele nieuwkomers daargelaten – zie ik slechts een enkele kandidaat die er voluit voor zal gaan. En in Haarlemmermeer zijn er in de loop van de tijd zoveel (raadsleden) mee opgehouden, dat ik mij afvraag wie dáár nog het verschil gaat maken. CDA blijft natuurlijk sterk, het is nog steeds van oorsprong een gemeente van landbouwers. Verder zullen veel ondernemers, vaak tegen beter weten in, VVD blijven stemmen, mede dankzij de inzet van de ondernemersverenigingen. In dat opzicht heeft ook VVD een soort “ijzeren voorraad”. PvdA en D66 zullen wel meedoen, maar zuinigjes. Ik reken eerlijk gezegd toch op HAP met een sterk boegbeeld als Ap “HAP” Reinders. En van de beroepsquerulanten zoals die van Forza! moet je maar hopen dat de kiezer (wederom) inziet, dat kleine mannetjes met omgekeerd evenredig grote ego’s en horloges, nu juist niet degenen zijn op wie wij kunnen rekenen, als het aankomt op goed gemeentebestuur.

 

Ondertussen in Amsterdam ….

Narigheid alom, niemand is nog gelukkig. Toerisme, drukte, vervuiling, geen bestuurscommissies meer, onveilige verkeerssituaties, megalomane projecten die per definitie uit de hand lopen, extra festivalterreinen waar niemand op zit te wachten (behalve de organisatoren), woningbouw die vér achterloopt bij de behoefte, broddelwerk erfpacht (40 jaar geleden had mijn pa hier al ruzie over met het Gemeentelijk Grondbedrijf, de willekeur!) toenemende klachten over Schiphol-uitstoot en -lawaai, nóg meer expats in de stad door komst van de EMA, vieze scooters, een welig tierende drugshandel met de daaraan verbonden moordpartijen op straat, een overbodige zeesluis, een overbodige brug over het IJ, parkeergarages op ongewenste plekken …. De zittende garde wordt weggevaagd, denk ik, de vraag is alleen wat de Amsterdammer ervoor terugkrijgt. Zijn er straks meer al dan niet permanent in de stad verblijvende, niet-stemgerechtigden, die de keuzes van een minderheid – de stemgerechtigde inwoners – aan den lijve gaan ondervinden? Hoe lang blijven mensen trouwens nog hogere huizenprijzen betalen om korter te leven door fijnstof, gevaarlijk verkeer en lawaai?

Wat gaat er dan wél goed in Amsterdam? OK, alle bussen van het GVB worden elektrisch. De NoordZuidlijn wordt eindelijk voltooid. Misschien komt er een – soort van – gekozen burgemeester. Hopelijk blijft de begroting sluitend. In weerwil van het feit dat het geld tegen de plinten klotst: er móeten reserves gevormd worden. Zou er een partij zijn die het aandurft om – een hele raadsperiode lang – zich te gaan richten op consolidatie en organisatie? De boel onder controle krijgen zonder nieuwe projecten ter meerdere eer en glorie van de dames en heren wethouders? De verbinding met de inwoners ook ná 21 maart blijft zoeken en  versterken? Het is zoiets als leven na de dood: Ik hóóp dat het er is, maar heb er geen vertrouwen in. Hoe dan ook, als Amsterdam hoest, wordt het bij ons in Halfweg tijd om naar de strepsils te grijpen.

We gaan weer een vermakelijke tijd tegemoet, dus geniet ervan.

2018 komt eraan …

Volop krapte op de arbeidsmarkt bij een sterk groeiende economie. Wat betekent dit voor Recruitment?

Krantenvol over personeelsgebrek, ondanks het ouderenoverschot (excusez le mot). Maar die ouderen moeten ingeschakeld worden als oppasoma en –opa. Bovendien willen ze ook nog een paar jaar ongestoord van hun vrijheid en hun campertje genieten, zolang hun gezondheid dat toelaat. Met mijn 61 jaar weet ik ongeveer wat dat betekent, ondanks de gestegen levensverwachting.

Nu al lees ik over bedrijven die het werk, de processen en desnoods het wiel opnieuw willen gaan inrichten c.q. uitvinden, alleen maar om geen extra personeel (niet) te kunnen vinden [sic]. Dan gaat dus de economische lente alsnog aan velen voorbij en wordt de kloof tussen werkenden en niet-werkenden nog groter.

Om er een politiek tintje aan te geven, misschien hebben wij vluchtelingen hier in Europa gewoon heel hard nodig: Opleiden, trainen waar nodig en plaatsen, daar waar nu de gaten vallen, zoals bouw, ICT en overige technische beroepen. Leer ze niet alleen Nederlands, maar juist ook Engels en Spaans, dan worden ze over heel de wereld inzetbaar, dus ook bij multinationals. Maar dit terzijde.

Dat je naar je processen kijkt, is op zich gewoon goed, daar moet je als ondernemer altijd mee bezig zijn. Dat je het niet kunnen vinden van nieuw personeel aangrijpt als excuus voor verandering, vind ik een zwaktebod.

Hoezo, geen mensen kunnen vinden? Je hebt een advertentie gezet, veel te lange functiebeschrijving erin en hóp, op een paar vacaturesites gedumpt en dan maar wachten totdat de ideale kandidaat zich aandient? De afdeling Personeelszaken doet recruitment op haar eigen wijze, want “zo doen we het al jaren”. Dan weet ik het resultaat al: diepe teleurstelling zal uw deel zijn. Geen reacties, geen goede kandidaten, voldoet niet aan de eisen, past niet in het team (toch stiekem te oud of een exotische naam?) …. Het aantal bezwaren zal eindeloos zijn, áls er al iemand reageert.

 

Recruitment is een vák!

Ik kan hier rustig een heel menu met tips serveren, maar houd het bij een voorgerecht. In het MKB is het nog steeds geen usance om een interim-recruiter of headhunter in te schakelen. Ja, dat kost geld, maar je werk niet kunnen doen, kost meer. Laat ik volstaan met de uitleg, dat ik in bedrijven zelfs heb moeten beginnen met het maken van zo’n functiebeschrijving, het formuleren van competenties. Of gewoon platweg opschrijven wat er op een dag voor handelingen moeten worden verricht. Zelfs het op mijn initiatief introduceren van een salarisgebouw, alleen maar om willekeur in de beloning te voorkomen, daar waar men niet onder een bestaande CAO valt, of deze volgt, maakte deel uit van een op het oog eenvoudige W&S opdracht.

Dat je eerst bij de directe, aanstaande collega’s moet polsen welk type mens in het team past, is minstens zo belangrijk als de gezochte vaktechnische kennis en ervaring. Dat proces sla ik dus zeker niet over, hoewel dat relatief veel tijd in beslag neemt. Eerst ingraven in de organisatie, als een mol.

Overigens, hebt ú al gekeken of er intern misschien geschikte kandidaten zijn?

En dan, als je alle beschikbare informatie tot je hebt genomen en het ideale kandidaatprofiel beschreven en met de opdrachtgever besproken hebt, kun je je op de vacaturetekst storten. Óók een vak, durf ik te stellen.

Als we het dan ook eens zijn over de vacaturetekst, dan kan het zoeken beginnen. Wie zoekt, zal vinden en dat zoeken is een karwei, dat is bestemd voor specialisten en niet voor iemand van wie verwacht wordt dat hij of zij het “erbij” doet. Ook een zeer goede medewerker op Personeelszaken, is géén recruiter. Zij hebben daar andere dingen aan hun hoofd en doorgaans ook geen kandidaten in portefeuille. Dat laatste vind ik trouwens niet zo erg want ik houd van maatwerk, maar het kan gebeuren dat een eerder afgewezen kandidaat toch geschikt is voor die nieuwe vacature. Een waarschuwing: Hoed u voor de cv-mitrailleurs die op basis van enkele trefwoorden voor iedere vacature wel een trits cv’s van alleskunners in uw richting jagen.

Dit is natuurlijk een pleidooi voor uitbesteding van dit mensenwerk maar – ik denk – op objectieve argumenten en mede ingegeven door het luxeprobleem van ons land de afgelopen jaren. U zoekt geen robots (nog niet), maar mensen. Nú wordt het de kunst om uw bedrijf te “verkopen” zonder te hoeven jongleren met vrijmibo’s, pingpongtafels en (verplichte) groepsuitjes om de moraal op te vijzelen. Allemaal randverschijnselen, zelf geef ik er trouwens ook niets om. Schone schijn, meer is het niet. In de basis moeten werk en mens elkaar gewoon gelukkig maken en de rest is gevonden geld.

Hoe dan ook, wees niet te bescheiden. Wie reikt naar de sterren, blijft nooit met een hand modder zitten, zei mijn vader. Hij heeft – ondermeer – heel veel sollicitanten gezien en geplaatst en dat in een tijd zonder internet. Nou ja, dass war einmal, vandaag de dag doen we niets meer zonder dat. Ik zéker niet.

Ik wens al mijn relaties, familie, vrienden, leveranciers, oud-collega’s en kennissen, al dan niet op LinkedIn, Facebook, WordPress of Twitter, een buitengewoon mooi en gezond 2018 toe

older Managementondersteuning

Organisatieadvies en Personeel

Ivar Volder

 

Telefoon    06 21 26 01 08

E-mail        ivar@volderenco.nl

Website     http://www.volderenco.nl

 

DENK ?

Alle laaglandse geluiden ten spijt, zou het prima zijn als er een normaalfunctionerende, politieke partij zou zijn, die zich inzet voor Medelanders én Nederlanders met een immigratieachtergrond. Wij moeten immers af van het idee, dat wij hier alleen maar vluchtelingen opvangen en huisvesten. De Italianen en later (nu iets minder) Spanjaarden die hier naartoe trokken, leven en werken hier nu ook mee aan en in de economie. Velen van hen spreken ook nog steeds gebrekkig Nederlands, maar steeds meer en beter Engels. Spaans en Engels zijn natuurlijk ook dé wereldtalen, Nederlands is bijzaak, in de rest van de wereld heb je er niets aan.

Natuurlijk heeft ieder land z’n eigen kenmerken, ik denk allereerst aan Frankrijk, dat is míjn afwijking. Maar dat we uiteindelijk allemaal opgaan in dezelfde europese estouffade (stoofpot) is een proces, dat je misschien wel wilt maar niet kunt tegenhouden. Gelukkig maar.

Het is door de uitslag van de Tweedekamerverkiezingen 2017 eens temeer duidelijk geworden, dat bestaande partijen, sauriërs als VVD, PvdA en CDA het contact met de jongere generaties verloren zijn. Evenzomin hebben zij een aansprekende boodschap voor onze hier gesettelde medemens uit andere landen. Hoeveel nederlandse Spanjaarden hebben er gestemd? En op wie dan? Wie het weet, mag het zeggen.

Neen, de nederlandse politiek en dan met name de hierboven reeds genoemde, met uitsterven bedreigde partijen, hebben het helemaal aan zichzelf te danken. Zieltjes winnen zoals zij dat 50 jaar geleden ook probeerden en een enorme groep potentiële kiezers, u weet wel, dat zijn die mensen die u slechts eens in de vier jaar raadpleegt waarna uw selectieve geheugenverlies weer genadeloos toeslaat onder het mom van ‘compromissen’, compleet negeren, gewoon niets te bieden hebben.

En juist dát hebben GroenLinks en DENK dus wél begrepen. Het maakt niet uit hoe je denkt over hun leiders of over hun ideaalplaatjes, hún aanpak was wel effectief en die van de PvdA was het andere uiterste: broddelwerk. VVD had de mazzel van het Erdogan-incident en piekte vrijwel daags voor de stembusgang. Natuurlijk heeft de heer Kuzu daar ook van geprofiteerd, maar wellicht deels op basis van gebrek aan alternatieven. Een partijprogramma – van wie dan ook – dat iets concreets betekent voor de hier woonachtige, stemgerechtigde medelander, ook al komt die uit Zuid Mongolië, was er niet. Als je een auto gaat kopen en alleen maar kunt kiezen voor een zwarte Ford, waar rijd je dan straks in rond? Driemaal raden!

Laten we in ieder geval de tijd zijn werk laten doen doordat generaties en volkeren zich met elkaar mengen, zoals in de fusion keuken en daarom de schandalige ideeën van Wilders en le Pen zo snel mogelijk vergeten. Zij scheren iedereen over één kam, spelen zelf de vermoorde onschuld, maar hebben of krijgen beiden een strafblad.

DENK is misschien niet de juiste partij en de heer Kuzu misschien niet de juiste man, omdat hij (nog) teveel moslimgericht is en wellicht niet geheel onafhankelijk (wie is dat wel?), maar het idee voor een partij die opkomt voor de belangen van hier gesettelde ‘buitenlanders’ is helemaal niet zo gek. Ideeën, stromingen of zelfs verontwaardiging en/of woedeaanvallen zijn dan beter te kanaliseren en komen naar mijn overtuiging meer gedoseerd en gecensureerd naar buiten. Eerst consensus binnen zo’n partij, dan pas schreeuwen, of niet. Dat dan weer in het belang van het afremmen van onnodig agressieve tegengeluiden of ordinaire matpartijen. De leider zal daarboven moeten staan en waar nodig moeten gaan ‘theedrinken’ met de moeizame elementen. Die laatste zijn er namelijk altijd, ook in autochtone groeperingen.

Nogmaals, de heer Kuzu communiceert in deze fase zelf nog moeizaam, maar als de scherpe randjes er eenmaal vanaf zijn, zal ook dat beter gaan. Hij zal wel moeten, want zodra er een (nieuwe) partij opstaat die zich met een aansprekende boodschap op álle medelanders richt, dan verliest hij meteen een (groot) deel van zijn electoraat, of in ieder geval krijgt hij dan concurrentie in of vanuit eigen huis.

Ik wens u allen een vruchtbare formatieperiode.

Ivar Volder

 

PS1: De termen autochtoon en allochtoon mogen wat mij betreft inderdaad afgeschaft worden; er zijn vast wel alternatieven te bedenken.

PS2: Dit is géén pleidooi voor het beleid van de heer Erdogan.

Trends in 2017

Goed, of niet goed, de USA krijgen hun triomferende Trump als president. Italië is voorlopig z’n Renzi kwijt en wacht de onzin van een onzinpartij, ook als het over serieuze zaken gaat. Frankrijk krijgt wellicht de met geen pen te beschrijven Marine Le Pen als president, waarmee égalité, fraternité en liberté roemloos ten onder zullen gaan. Oostenrijk ontsnapt voorlopig aan de dreiging van de FPÖ en in België zit de N-VA alweer wat langer mee te besturen.Het is een wonder, dat de wereld nog draait met zoveel vreemde vogels aan het roer.

Een solide en redelijk betrouwbare regeringspartner als de PvdA gaan we missen, maar mogelijk komt D66 daarvoor in de plaats. Om het ontbreken van de VVD in een volgend kabinet zullen weinigen rouwig zijn, ik in ieder geval niet. Het is en blijft teveel een club van ‘vriendjes van’ waar de ere- en andere baantjes onderling verdeeld worden, gelijk met de schouderklopjes. Het aantal voorbeelden van ‘foute’ VVD’ers – veroordeeld en wel – is inmiddels gewoon té hoog opgelopen. Teveel kaf onder het koren.

Anderzijds, een ‘staatsman’ als PvdA’er Koenders gaan we ook niet missen, de schoenen van Frans Timmermans zijn hem gewoon vele maten te groot.

Maar dan, de peilingen! Fout met de brexit en fout met Clinton vs. Trump. Wilders en wetens wijzen die hier de verkeerde kant uit. De onbegrijpelijke populariteit van een intellectueel, die het onder zijn beroemde haardos aanwezige IQ op kosten van de belastingbetaler totaal verkeerd inzet en daarnaast misbruik maakt van valse retoriek, angst, wrok en onnadenkendheid van zijn veronderstelde kiezerspubliek. Gaat de man – want het is geen partij – met de knuffelkuif straks met de overwinning aan de haal, dan is er geen andere partij die met hem samen wil regeren, alhoewel de PVVD kennelijk nog steeds die deur niet heeft dichtgegooid. Een gotspe! Zeker als je bedenkt hoe tefalmannetje Rutte en Wilders elkander in het openbaar bejegenen, zou je als weldenkende en al dan niet hardwerkende Nederlander hier toch een zwaan-kleef-aan effect moeten mogen uitsluiten, zoals andere partijen regeren met de PVV al expliciet hebben uitgesloten. Of was dat ook alleen voor de Bühne?

Wát mankeert die mensen? Wanneer grijpt Wiegel eens in en houdt hij een pleidooi als Terlouw? Grijpt hij het zootje bij de lurven en kiepert lekkende, omkopende en malverserende haantjes uit zijn partij? Schopt hij daarnaast de uitsluitend lintjesknippende asfaltadepten, bonnetjessjoemelaars en andere figureheads uit het zachte pluche en stuurt ze zonder wachtgeld naar het uitzendbureau? Wáár is je zelfrespect? Met de huidige generatie VVD’ers – de goeden niet te na gesproken – dúrf je toch ook geen touwtje uit de brievenbus te laten hangen! Veel te bang dat het gestolen wordt. En van een Hans Wiegel verwacht ik toch meer dan sigaren roken, pappen en nathouden.

Misschien dat we van de andere partijen nog iets kunnen verwachten, maar tegenwoordig is zelfs het CDA van de ietwat wereldvreemde Buma meer een randverschijnsel geworden, net als SP, PvdD en zelfs GroenLinks. Jesse Klaver moet nog een paar jaartjes groeien, hij is op dit moment niet meer dan een belofte.

Dan rest ons dus nog D66, mijn ‘eigen’ partij, waarvan ik zelf vaak vind dat wij teveel lijken op ‘Haarlemmerolie’ namelijk overal goed voor. Afwachtend tot het laatste moment en dan kijken naar welke kant de slinger uitslaat, alvorens een standpunt wordt ingenomen. Aansluiting vinden we altijd wel. Het komt vaak niet overtuigend binnen en dat ligt echt niet aan de welsprekendheid van de voorzitter.

Maar ook hier, in onze ienieminifractie in Halfweg, officieel gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude geheten (nu nog wel), pleit ik er steeds voor om steviger en duidelijke standpunten in te nemen en de discussie op het scherp van de snede te voeren. Omwille van de lieve vrede en behoud van de coalitie wordt er al teveel geslikt, worden teveel compromissen gesloten en wordt te weinig aan het bewonersbelang gedacht. Nou ja, de mate van betrokkenheid een groot deel van die bewoners is ook niet om over naar huis te schrijven, hoewel de reacties achteraf er vaak niet om liegen. Helaas hebben de luidste lieden meestal niet het gelijk aan hun kant. Eigen schuld van de politiek, denk ik dan maar. We hebben het volk eigenlijk maar twee keer per vier jaar nodig.

Maar goed, wat staat ons te wachten? Een détente tussen de USA en Rusland. Chaos in Italië. Stakingen – what else? – in Frankrijk. Een gek in Noord Korea (die zit er al). De afgang van Frau Angela wellicht. Rutte die zichzelf verkoopt aan een multinational voor 5 ton per jaar. Misschien een coalitie tussen PVV, 50Plus en Denk. De tijd zal het leren, maar verontrustend is het wel.

Eerst maar eens de Kerst en dan de terreur van het vuurwerk doorstaan, daarna gaan de dagen weer lengen en ziet alles er vrolijker uit. De Dijsselbloem-economie is booming, de werkloosheid schijnt nog verder terug te lopen en op de pensioenen hoeft misschien toch niet gekort te worden. Riante vooruitzichten als je het macro-economisch beschouwt, maar wel nog met de nodige pijnpunten op microniveau. Ik ga ze hier met opzet niet benoemen, de kranten staan er al vol van. Misschien dat we – onze meest nabije medemensen beschouwend – ook op microniveau een positieve bijdrage kunnen leveren het komende jaar.

Ik wens u veel heil, zegen en heldere verkiezingsprogramma’s, naast persoonlijk en zakelijk geluk. En vergeet niet, zonder een goede gezondheid is de rest van nul en generlei waarde. De Unilevers van deze wereld en hun bedrieglijke MVO-maskers zijn er niet voor uw en mijn welzijn, maar uitsluitend ter meerdere eer en glorie van hun CEO’s en aandeelhouders.

Als ík Minister van Infrastructuur & Milieu @Min_IenM word, dan ….

 

 • Stop ik meteen met de aanleg van vele nodeloze kilometers asfalt
 • Zoek ik iemand anders voor het lintjesknippen
 • Wil ik Sharon Dijksma weer als staatssecretaris (maar niet voor lintjesknippen)
 • Gaat de maximum snelheid op snelwegen terug naar 110 km/u of zo
 • Wordt op alle ringwegen rond steden niet meer sneller gereden dan 80 km/u
 • Komen er meer milieuzones, een nationaal waarschuwingsbord en een elektronisch controlesysteem, gekoppeld aan het CJIB, dat het immers ook niet meer zo druk heeft dan
 • Komen er zeker geen vrachtauto’s (> 7500 kg GVW) meer in of door woonkernen en dan nog uitsluitend elektrisch, op LNG of waterstof, de techniek ís er
 • Kan tolheffing en beheer van snelwegen “verkocht” worden aan bijvoorbeeld institutionele beleggers of gespecialiseerde bedrijven
 • Komen er nog veel meer snellaadpunten langs snelwegen en in de steden
 • Leggen we (veel meer) goed georiënteerde laadpunten voor auto’s op waterstof, LNG en groengas aan
 • Gaan alle gemeentelijke, geldvretende wagenparken op de schop, zowel technisch als qua inzet: “share-to-spare, right-on-site”
 • Komt er landelijk gratis openbaar vervoer: trein, metro, bus en tram op basis van een eerlijke, europese aanbesteding en gefinancierd door besparingen op aanleg wegen, dalende kosten volksgezondheid en te verwerven opbrengsten rekeningrijden en/of tolheffing
 • Rijdt datzelfde OV alleen nog maar groen-elektrisch, op biogas of op waterstof, eventueel als hybride, want ook die techniek is er
 • Komt er een Thalysachtige treinverbinding naar Groningen (NB: Misschien beter als juist dié trein niet op gas rijdt)
 • Groeit Schiphol op de huidige locatie niet verder en/of de start- en landingsbanen komen op zee, een prachtig project om de sterk teruglopende werkgelegenheid in de offshore weer op gang te helpen
 • Gaan de budgetmaatschappijen hun vakantievluchten netjes naar Lelystad en Eindhoven verplaatsen; Maastricht mag ook en waarom niet naar Groningen? Als die hogesnelheidslijn er toch ligt …
 • Komt er een keihard slot op het aantal nachtvluchten en worden de meest betrouwbare, transparante meetmethoden voor fijnstof en lawaai geïmplementeerd
 • Zal de CEO van Schiphol nóóit meer salaris krijgen dan de balkenendenorm bepaalt
 • Mag de zeescheepvaart alleen nog “schoon” binnenvaren als hybride met LNG, of in ieder geval uitsluitend met ontzwavelde diesel
 • Ga ik hard op zoek naar emplooi voor die nieuwe zeesluis in IJmuiden, want de strijd tussen 010 en 020 in dit opzicht is allang beslecht
 • Gaan we snel, sneller, snelst werken aan een systeem met autonoom en coöperatief rijdende voertuigen, die voor iedereen te boeken zijn, maar vooral voor bedrijven, opdat “de auto van de zaak” een minder prominent begrip en verschijnsel op straat wordt
 • Dat doen we dan voordat men ons in verre landen met deze techniek de kaas van het brood eet; in China gaat het hard
 • En zo boeken we meteen nieuwe mogelijkheden voor institutionele beleggers zoals het ABP om de beleggingsrendementen op te krikken

 

Nou ja, hoogstwaarschijnlijk word ik zelf niet die minister, maar een partij die deze intenties overneemt, nou ja, die is welkom om hierover eens van gedachten te wisselen.

 

Met een hartelijke groet,

Ivar Volder

 

√older Managementondersteuning

Organisatieadvies en Personeel

Telefoon    06 21 26 01 08

E-mail        ivar@volderenco.nl

Website     http://www.volderenco.nl

Verkiezingskoorts

Kijk, dit is nu wat mij zo stoort in de landelijke politiek. Nu breekt de verkiezingskoorts uit als een soort super-ebolavirus en rollen de mooie verhalen en klinkende beloften als een ware tsunami over ons heen. Het ene vergezicht is nog mooier dan het andere en we horen vooral “geen gezeik, iedereen rijk”. (excusez le mot) Elkaar vliegen afvangen en zoveel mogelijk zwart maken, maar achter de schermen drinken we gezellig samen een biertje en worden er feitelijk meer standpunten gedeeld dan voor de Bühne tot uitdrukking komt. Voorlopig mag iedereen weer als een soort La Tourettepatiënt roeptoeteren wat hij of zij denkt dat goed is voor de uitslagen.

Eens in de vier jaar luistert de politiek naar het volk – zegt men – en als iedereen z’n plek in het pluche weer gevonden heeft, doet men wat als afsluiting onder iedere motie staat: “… en gaat over tot de orde van de dag.” Die lastige, maar oh zo nodige kiezer moet weer terug in z’n hok en zich verder naar believen en goeddunken van de regering vier jaar lang als een plofkip laten plukken, alsof wij door de directie van Plukon geregeerd worden.

Een stukje wijzer geworden door een lokaal nogal belangrijk evenement, de gemeentelijke fusie, weet ik, dat op het laatste moment toch nog die ongewenste en onverwachte draai gemaakt wordt, waardoor de uitkomst van het proces helemaal anders is dan wat je op grond van de individuele voorkeuren in het voortraject had verwacht. Dit dan alleen maar om de eenheid in de coalitie te beschermen. Dus, niet het uiteindelijke belang van de inwoner was leidend, maar het kunnen “doorregeren” van de zittende orde. Toegegeven, de jongere garde heeft zich te weinig laten horen ten opzichte van het vergrijsde deel van de lokale bevolking, maar om dan een keuze te maken die jongere inwoners langdurig gaan confronteren met datgene wat zij niet willen of misschien niet weten … Eigen schuld, dikke bult?

Maar goed, gaan we die verkiezingsprogramma’s allemaal doornemen? Niet nodig, de samenvattingen staan – weliswaar selectief – in de diverse kranten, dat scheelt. Overigens, dat programma van de PVV neemt natuurlijk niemand serieus, één A4’tje met wat bedragen erop, zonder enige vorm van onderbouwing. En dat is dan afkomstig van de meest intelligente politicus van ons land, die helaas zijn intellectuele capaciteiten voor de naar mijn mening verkeerde zaken inzet.

Maar ja, dan moet er straks een coalitie gesmeed worden, begint het uitwisselen van compromissen en wordt het regeerakkoord een slap aftreksel van al die mooie beloften in de voorgaande maanden. VVD en PVV liggen onder de deken toch wel heel dicht tegen elkaar aan, ze hebben alleen ieder hun eigen laken. D66 en VVD zou een prima combinatie zijn, het werkt hier lokaal ook goed, PvdA komt er waarschijnlijk niet meer aan te pas en die bink van GroenLinks gaat gewoon scoren. Al die andere partijen zijn en blijven randverschijnselen, het is niet anders en zij weten het zelf ook.

Overigens, het enige voordeel van onze regeringsvorm is, dat onze bewindslieden hun plek niet gekocht hebben, zoals in de USA waar – kennelijk – de mensen met de dikste portemonnee het hoogste ambt gaan bekleden. Dit zelfs ondanks hun beperkingen en draaikonterij, hun vreemde ideeën en hun (ook weleens) leeftijdgebonden beperkingen. Ik zou liever Obama nog 4 jaar laten dienen.

Desalniettemin, ook hier in Nederland komen (en gaan soms) vreemde vogels in de regering, mede op basis van het feit dat zij deel uitmaken van het old boys’ network en niet op grond van hun kennis en capaciteiten. En ga je de fout in gedurende je regeerperiode, dan is er altijd nog die riante wachtgeldregeling. Nou ja, als je als staatssecretaris te weinig gewicht in de schaal legt en moet afgaan door de zijdeur van een verouderd treinstel, so be it. Zorg wel graag dat je zo snel mogelijk weer aan het werk bent, je bent niets beter dan een gewone UWV-klant.

Daar echter waar ministers en wethouders of gedeputeerden zich schuldig maken aan en veroordeeld worden voor, om maar eens iets te noemen, corruptie, gaat bij mij het licht uit. Virtueel ophangen is de beste optie en nooit, nooit meer in functie, maar verplicht ZZP’er maken en hooguit in de bijstand toelaten. AOW afpakken mag ook, wat mij betreft. Corruptie hoort in dit land niet thuis, wij zijn geen bananenrepubliek, nog niet tenminste …

Maar goed, we gaan weer een boeiende periode tegemoet: eerst maar eens kijken wie de komende 4 (?) jaar in de USA aan de knoppen mag gaan draaien, ondertussen meemaken hoe lang mevrouw Merkel er nog zit, dan onze eigen Tweede Kamerverkiezingen en in 2018 alweer de gemeenteraden die aan de beurt zijn om vervangen te worden. En dan hebben we het nog niet over de dramatische, hartverscheurende gebeurtenissen in het nabije en Midden Oosten, waar gewoon iedere dag heel veel mensen sterven, terwijl niemand weet waarom. Over prioriteiten gesproken!

Eén troost, de nu uitgebroken epidemie van verkiezingsretoriek bloedt vanzelf weer dood en dan kunnen we weer – inderdaad – over tot de orde van de dag.

Ik wens u veel wijsheid de komende tijd.

Met een hartelijke groet,

√older Managementondersteuning

Organisatieadvies en Personeel

Ivar Volder

Running a hectic SMB.

Do you know, small & medium business owners experience all sorts of hurdles during the lifecycle of their company. Causes like growth (or shrink) of the company, back-office staffing, salesfigures, finance, product development ….. Stress creating and diffusing the daily needed focus on the actual business and – moreover – the challenges of tomorrow.

Recognizable? Then read on please.

Here’s a surprise: Running a business consísts of just these factors. If they were non-existing, the whole world would be doing yóur business, running yóur factory or selling yóur products. It is simply because these hurdles exist, that only a smaller group of people has the guts, the character and the stamina to set up a business, keep it running and – one fine day – gets the glory. May you sometimes feel like Sisyphus, pushing that enormous piece of rock up the mountain at Tartaros and seeing it roll down just before reaching the top, sentenced by the gods to repeat this labour unendingly, remember only you and people like you can do the trick successfully.

But really, you can think of no situation or crisis that did not occur earlier in this worlds’ enterprising landscape or, for that matter, has not been experienced and described somewhere at some time.

This means that, apart from running your business, you háve to develop your entrepreneurial and general knowledge, by reading. Situations you experience today, have been solved ánd described by others yesterday or before that.

Reading books and articles written by experts gets you further and is also cheaper than practicing trial and error, or visiting lectures. Also, reading can be done at moments that suit you, even on holidays.

Experiencing problems or challenges within the company means, that there is always at least one book in which your situation is described in the course of time. Only thing to do is turn the pages to the next chapter(s) and read one or more solutions, as well as the tricks that didn’t work out right. Another thing is to find the right books ofcourse. For the latter, the internet is the most useful source, but talking to others also helps to get you on the right track. Just do not start attending every network chapter in your surroundings. It will cost you too much time, time that you need for activities that really need your physical presence, like at home.

However, it is nowadays impossible and also irresponsible to start or run a business without having or acquiring a minimum amount of theoretical knowledge, or at least having access to it. Decisions have to be taken every hour of the day, in which you cannot just depend on your craftsmans’ skills and intuition. Investments, ideas, pricing, the IoT, negotiations with your banker … all are duties you maybe didn’t look for when starting your business, but they come in the deal, inevitably.

Not so keen on reading yourself? Try to find one or two experienced and trusted people on which you can rely. Pay their fees as they charge them and before all, keep away from friends and family for this specific function. Do not mingle or frighten them with your business-originated headaches. One way or another, you either lose a friend or become the black sheep in the family. Consultants have to be just that, consultants. Hired (or fired) on the basis of their knowledge and results, with no emotional strings attached. Don’t be mean, but keep it clean!

Also, your banker or accountant is not fit for this function, they have other specialities and other interests. As my father always told me: ‘Hand the company over to an accountant and it’s the end of innovation, and sales too.’

About bankers, well, they have had their bit of attention in the past few years.

You need someone with a reasonable distance to your markets, the typical hands-on guy (or girl) with the famous helicopterview, but with mud on the boots and a kind of rugged approach. Honest and direct in style of communication. By the way, the female advisor has my preference. Women tend to look different at things, people or situations and can open your eyes to subjects you might until then have overlooked. Refreshing to have them around in a world dominated by machismo! Ofcourse, the other way round, when you are a woman, try to find out what the male view can do to assist you.

Anyway, I prefer reading but I’m far from dyslectic, which can be another hurdle in your professional development. If the reading goes allright, buy that book / those books and keep a yellow marker at the ready, supposing you prefer the ‘old skool’ paper version like I do.

If reading tires you even more than facing all the daily challenges, find that advisor and get some help. If you – for some reason – don’t, you’ll put your company in peril and hence the means of existence of your associates and their families.

Wishing you lots of wisdom and a bit of luck, too.

 

√older Managementondersteuning

Organisatieadvies en Personeel

Ivar Volder

Telefoon    06 21 26 01 08

E-mail        ivar@volderenco.nl

Website     http://www.volderenco.nl

What is nót done on LinkedIn?

Why this question? Because it bothers me sometimes and I think people can do with some advice from an experienced user, sometimes. LinkedIn is a business networkfacilitator, or is meant to be such. Most people use it according to this intention, but not everybody seems to understand. Hereunder a few simple advices to prevent embarrassing yourself, your company or your employer.

 • Keep your profile up-to-date and activate the “Notify your network” functionality. People will first want to see where you are and what you are up to now, not what you were doing three years ago.
 • Post a businesslike profile picture, so no sunglasses, children or pets in your photo. What about motorbikes, cars and other bigboys toys? I don’t favour them on LinkedIn. Save these pics for Facebook.
 • Watch your language. If you publish a post or respond to other users, take extra care in using correct grammar and spelling. Watch out for automaticially added words or sentences, because – if unnoticed – they may reduce your contribution to gibberish.
 • Remember, LinkedIn has no members, groups and communities have no members, just users or maybe fans. It is not an association in which you pay for your membership and there are no regulations, only (unwritten) rules of interaction.
 • Do not use LinkedIn as if it were some sort of Amazon, Marktplaats/EBay or AliBaba. It is not meant to sell houses and cars and not even for charity, or to try to find your stray dog. Use the appropriate media for these purposes, or keep your dog on a leash and find out why it would want to get away from you.
 • Take your time to explore all functions LinkedIn has to offer, both the free as well as the paid products. You might be in for a surprise.
 • Also be aware of your account settings and adjust them in the way you prefer. Leave them unattended and you will never get the most out of your network.
 • I always find it very handy when an e-mail address and/or telephonenumber is available and easy to find. Mention them at least in your personal contact information.
 • Change of job? Erase your old e-mail address(es) and telephonenumber, often forgotten items in contact info.
 • Do not try to connect to people you never have met or talked to. Sometimes they accept, only to delete you a short while afterward. Most of the times they will refuse and be annoyed about being bothered i.e. not a good start.
 • Furthermore, do not post any games or riddles. We are not interested when active on LinkedIn.
 • Control your number of posts, likes and shares and do not post too many items on a single day. Not everybody wants or has to see everything that you have been watching or reading or digging.
 • Last but not least, quit the quotes! Too many – in a way – interesting and more or less famous statements by more or less famous people, tend to be annoying, do not endure and only pollute our timelines.

 

√older Managementondersteuning

Organisatieadvies en Personeel

Ivar Volder

Telefoon    06 21 26 01 08

E-mail        ivar@volderenco.nl

Website     http://www.volderenco.nl